Kodėl Inkakliuose žmonės tiek mažai žino?

Toks klausimas kilo po antradienį vykusios diskusijos Inkaklių mokykloje-daugiafunkciame centre, kurį Šilutės r. savivaldybė užsimojo prijungti prie Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos.

Koks didžiausio rajone Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio centro plotas, niekas pasakyti negalėjo.

Koks didžiausio rajone Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio centro plotas, niekas pasakyti negalėjo.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Inkakliuose niekas nesikeičia: lieka ta pati pradinė mokykla su 24 vaikais, priešmokyklinukų grupė (dabar turi 11 vaikų), daugiafunkcis centras, po kurio stogu veikia biblioteka, medicinos kabinetas, lieka visas turtas, įranga sportuoti, dalyvauti kultūros renginiuose ir užsiimti kitokia bendruomenei naudinga veikla. Savivaldybės plane numatyta, kad čia neturi likti tik nuo 2013 metų rudens laikinai dirbančio direktoriaus. Šias pareigas eina Algimantas Jokšas.
Į susitikimą atvyko Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis, rajono Tarybos narys Antanas Martinkus, Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis, „Saulės“ gimnazijos direktorė Dalia Dirgėlienė, Inkaklių bendruomenės pirmininkas Valentinas Vanagas, vietos mokytojos, bendruomenės atstovų.
Nežino…

Diskusiją dėl Inkaklių mokyklos – daugiafuncio centro likimo organizavo bendruomenės pirmininkas Valentinas Vanagas (pirmas iš dešinės).

Diskusiją dėl Inkaklių mokyklos – daugiafuncio centro likimo organizavo bendruomenės pirmininkas Valentinas Vanagas (pirmas iš dešinės).

„Eina gandai, kad Inkakliuose mokyklos neliks, mes čia dirbame, tiek įvairių užsiėmimų, švenčių, renginių, štai kieme jau suruoštas laužas su More – inkakliškiai rinksis į Užgavėnes. Norime, kad mokykla liktų…“ – pradėjo šio susitikimo organizatorius V. Vanagas, priminęs, kad 14 metų yra aktyvus vietos bendruomenės narys, – neva mokyklą ir centrą išardys, visiems šokas, kaip čia bus, kokia ateitis laukia. „Vaikus išveš mokyti į Švėkšnos gimnaziją, nieko čia neliks“, – pritarė kitas inkakliškis.
V. Pozingis patarė gyventi ne gandais. „Kur mokytis vaikui, renkasi tėvai, o kur mokyti vaikus, nustato rajono Taryba“, – aiškino V. Pozingis, priminęs kad pernai rajone pritrūko 130 tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšų, šiemet trūks pusės milijono Eur (iš jų mokami pedagogams atlyginimai), nes mažėja mokinių, jų rajone beliko 5188. Mokyklų daug, jų pastatai seni, dideli, šildymas, apšvietimas, valymas ir kitos ūkinės išlaidos, įskaičiuojant atlyginimus ūkiniam personalui, labai brangiai atsieina. Už tai moka Savivaldybė.
Pasidomėjus, koks Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio centro plotas, niekas nežinojo…
V. Vanagas vėl teiravosi, kokia centro ateitis, kas čia vadovaus, organizuos, darys?
„Turite mokyklą, biblioteką, bendruomenę, viskuo aprūpintą centrą, yra vadybininkas, nelieka tik direktoriaus, o ką Pašyšiams, Gardamui duoti?“ – aiškino V. Pozingis inkakliškiams, kad jie yra gavę daugiau už kitus. Rajone yra tik du tokie centrai – nedidelis Kintuose ir labai didelis – Inkakliuose.

Ūkininkė Dalia Tarvydienė (pirma iš dešinės), su vyru šeimoje auginanti keturis vaikus, negailėjo gerų žodžių Inkaklių mokyklai ir centro veiklai bei piktinosi, kad kaimo žmogus jau niekam nerūpi, ar siekiama, kad kaimai prasigertų ir visiškai žlugtų?

Ūkininkė Dalia Tarvydienė (pirma iš dešinės), su vyru šeimoje auginanti keturis vaikus, negailėjo gerų žodžių Inkaklių mokyklai ir centro veiklai bei piktinosi, kad kaimo žmogus jau niekam nerūpi, ar siekiama, kad kaimai prasigertų ir visiškai žlugtų?

Ūkininkė nesupranta
Ūkininkė Dalia Tarvydienė perskaitė atsineštą raštą, kad augina 4 vaikus, visi čia mokėsi, Inkakliuose beliko antrokas. Dešimtus metus vis užsukanti į Inkaklių mokyklą, puikios mokytojos, jauku, gera, vaikai mokomi ir prižiūrimi kaip savo. Kai atsidarė centras, čia mokė megzti, verpti, karpyti, riešines megzti ir kt. Žmonės per valstybės šventes Lietuvos himną giedojo jau ne namie, ne Švėkšnoje, bet Inkakliuose. Vyksta treniruotės moterims. „Nejaugi viską, kas sukurta direktoriaus Algimanto Jokšo, visų inkakliškių, galima nubraukti lengva ranka? Nei aš, nei bendruomenės nariai šito nesuprantame“, – sakė moteris.
„Centras veikia ir veiks, ne vienai dienai jis įkurtas“, – atsakė V. Pozingis.
Direktorė dar nesuvokia
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktorė D. Dirgėlienė į inkakliškio klausimą, ar jais pasirūpins, atsakė: „Tiek, kiek liks laisvo laiko nuo gimnazijos, nes man rūpi gimnazijos mokiniai, pamokos, ugdymo kokybė, ataskaitos ir kita, kas priklauso gimnazijoje. Čia būsiu tiek, kiek liks laisvo laiko. Dokumentų apie prijungimą neturiu. Kai turėsiu, žiūrėsiu. Pinigų nėra. Mes jų irgi neturime. Važinėju nuosavu automobiliu, čia susidarytų 10 kilometrų, aš pagalvosiu, ar man važiuoti. Nežinau, kokios čia pareigybės. Nežinau, kas čia vyksta ir kada“.
„Kam čia mus prijungti, draskyti?“– klausė mokytoja.
Rajono Tarybos narys A. Martinkus priminė, kad Inkakliai turi mokyklą ir centrą, puiku, tik belieka tartis ir susitarti.
A. Jokšui neaišku
Direktorius A. Jokšas svarstė, gal Savivaldybė prasigyvens iš jo algos… „Trumparegiška taupyti per socialinius reikalus, per žmonių gerovę, per kultūros renginius“, – sakė A. Jokšas, įsitikinęs, kad centrai yra arčiau žmogaus, teikia paslaugas, skatina sportuoti, prasmingai leisti laisvalaikį. Esą tiktų Inkakliuose turėti ir pirtį. „Nesijaučiu išvaręs gilią vagą…“ – sakė direktorius, esą gaunąs mažesnę algą negu kiti mokyklų direktoriai. „Kituose Lietuvos panašiuose centruose valdžia klausia, ką dar pafinansuoti, o mes visada „biedni“…“ – sakė A. Jokšas.
V. Pozingis priminė, kad kitur Lietuvoje tokiuose įrengtuose centruose bendruomenės kepa duoną, slegia sūrius, ruošia, gamina, parduoda ir turi pinigų centro išlaidoms padengti, o mūsų rajone kryptis tik kultūrinė, pramoginė.
Švėkšnos seniūnas A. Šeputis išgyrė Inkaklių mokytojas, prilyginęs jas vaikų mamoms, pavyzdžiu visiems. „Turtingesnio ir geriau viskuo aprūpinto centro neteko matyti, bazė, inventorius ir patalpos Inkakliuose vienos iš geriausių. Suprantu Savivaldybės administraciją, kuri privalo vykdyti rajono politikų sprendimus. Nelengva visiems, tačiau kitoms pertvarkomoms mokykloms gerokai skaudžiau negu Inkakliams“, – sakė seniūnas.
Trūkumų yra
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba tikrino Inkaklių mokyklą-daugiafunkcį centrą, vasario 9 d. paskelbė išvadas. Jose matyti, kad yra 36 mokiniai ir 8 darbuotojai. Kitose mokyklose šie skaičiai tokie: Rusnėje – 106 mokiniai ir 44 darbuotojai, Katyčiuose – 151 ir 34 ir t.t. Direktoriaus A. Jokšo pareigybės aprašyme nėra nieko apie darbą daugiafunkciame centre. Įstaiga neturi materialiai atsakingo asmens. A. Jokšui ir Savivaldybės buhalterijai pateikta 25 rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų darbo užmokesčio srityje. Prekės ir paslaugos pirktos pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymą, yra kitų panašių pažeidimų. Įstaiga neturi interneto svetainės, neskelbia kontaktų, darbo užmokesčių, netinkamai tvarkomi įstaigos dokumentai. Merui V. Laurinaičiui rekomenduota iš esmės spręsti tolesnį Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio centro funkcionavimą.
Audito dokumentuose pateikti šie mokyklos duomenys: pernai skirta 102 tūkst. Eur, iš šios sumos 56 146 Eur atlyginimams. Mokinio krepšelis – 64 890 Eur, iš Savivaldybės – 36 400 Eur, už suteiktas paslaugas uždirbta 870 Eur. Darbo užmokestis su mokesčiais sudarė 74 588 Eur (72,9 proc. visų pajamų), iš tos sumos mokinio krepšelio dalis sudarė 10 479 Eur, Savivaldybės lėšos – 64 109 Eur. Prekėms ir paslaugoms pirkti išleista 27 751 Eur. Gruodžio 31 d. buvo 8788 Eur skolų: mokinio krepšelio trūko 2425 Eur, iš Savivaldybės biudžeto negauta 6363 Eur, beveik 48 proc. skolos sudaro šildymo išlaidos. Pernai turėjo gauti 2150 Eur: už „Omnitel“ anteną, taip pat už patalpas bibliotekai.
Nežino, negali, nesakys…
Kad yra vieną etatą turintis direktorius, jau aišku. Jo atlyginimas neatskleidžiamas, to nesakė nei Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė, nei Savivaldybės Centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų poskyrio vyr. specialistė Adrija Laukžemienė. Žodžiu, negalima sakyti, reikia pažiūrėti, susiraskite… Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė pateikė tokios informacijos. Tame centre yra pusę etato turinti metodininkė ar vadybininkė, pusę etato turi patalpų ir pastatų priežiūros darbininkas, pusantro etato – dvi valytojos. Nepilną etatą turi priešmokyklinukų grupės pedagogė, dvi mokytojos moko dvi jungtines klases: pirmą su antra, trečią su ketvirta. Turi valandų tikybos mokytoja, turi valandų anglų kalbos mokytoja (buvusi mokytoja motinystės atsotogose, dabar ją pavaduoja tikybos mokytoja). Tikybos ir anglų kalbos mokytojoms čia ne pagrindinė darbovietė.

Stasė SKUTULIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Visi naujausi straipsniai

Muziejų naktis Bitėnuose

Šeštadienį, gegužės 14 d., Bitėnus apgobė Tarptautinė muziejų naktis. Nepaisant žvarbos, Martyno Jankaus muziejuje susirinko nemažas būrys svečių. Jaukiai įsitaisę muziejaus edukacinio centro antrame aukšte, žiūrovai stebėjo paruoštą Martyno Jankaus muziejaus programą.   Vakaras prasidėjo grafikės Gražinos Didelytės spalvotų piešinių parodos pristatymu iš ciklo „Dainavo klodai“ ir „Brangiausios vietos“. Pristatyme dalyvavo menininkės kūrybinių teisių paveldėtojas, jos darbų skleidėjas ir atminimo puoselėtojas prof. Vygandas Čaplikas, kartu su parodos kuratore Vida Korn. Šioje parodoje eksponuojami menininkės darbai sukurti jai apsigyvenus Dzūkijoje, Rūdnelės

Įgyvendintas iš ES Socialinio fondo finansuojamas socialinės gerovės projektas      

Asociacija Šilutės Soroptimos klubas ir partneriai Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras bei Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės Viltis“ įgyvendino Europos Socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Socialinę gerovę kuriame drauge“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0433. Projekto tikslas-ugdyti savipagalbos ir socialinius įgūdžius socialinę atskirtį patiriantiems Šilutės gyventojams, kartu ugdant bendruomeniškumą ir savanorystę.  Šiam tikslui pasiekti suorganizuoti 108 užsiėmimai asmenims su negalia, jų šeimų nariams, vyresnio amžiaus Šilutės miesto gyventojams. Įgyvendinant projektą vyko įvadinis seminaras, 5 bendrųjų įgūdžių mokymai, 61 seminaras-praktikumas, 40 lavinamųjų užsiėmimų,

Tarp piešinių konkurso „Saugus eismas kelyje 2022“ nugalėtojų – ir ketvirtokė iš Žemaičių Naumiesčio

Paskelbti piešinių konkurso „Saugus eismas kelyje 2022“ nugalėtojai: viena iš jų – Ugnė Barakauskaitė, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ketvirtos klasės mokinė. Paaiškėjo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos surengto piešinių konkurso „Saugus eismas kelyje 2022“ nugalėtojai: Šakių „Varpo“ mokyklos penktos klasės mokinė Austėja Pužauskaitė, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos septintos klasės mokinys Grantas Grudzinskas, Tauragės „Versmės“ gimnazijos pirmos gimnazinės klasės mokinė Kamilė Savickaitė, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ketvirtos klasės mokinė Ugnė Barakauskaitė, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos aštuntokė Marija Šmakotinaitė ir Visagino edukacijų centro

Kas yra debesijos ekosistema ir ką turėtumėte apie ją žinoti?

Ko gero, daugelis verslininkų, jei patys nesinaudoja debesų kompiuterija (angl. cloud computing), arba kitaip debesija, tai bent yra apie ją girdėję. Šis IT sprendimas leidžia greitai prisitaikyti ir patenkinti nuolat kintančius įmonės poreikius. Debesų kompiuterija įgalina kurti naujoviškesnius ir dinamiškesnius darbo būdus, kurie skatina verslo augimą ir suteikia konkurencinį pranašumą. Taigi šiame straipsnyje plačiau papasakosime apie tai, kas yra debesijos ekosistema, kaip ji veikia ir kokiais privalumais pasižymi. Debesijos ekosistema – kas tai? Debesijos ekosistema yra sudėtinga ir dinamiška tarpusavyje

Taip pat skaitykite