Kodėl Inkakliuose žmonės tiek mažai žino?

Toks klausimas kilo po antradienį vykusios diskusijos Inkaklių mokykloje-daugiafunkciame centre, kurį Šilutės r. savivaldybė užsimojo prijungti prie Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos.

Koks didžiausio rajone Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio centro plotas, niekas pasakyti negalėjo.

Koks didžiausio rajone Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio centro plotas, niekas pasakyti negalėjo.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Inkakliuose niekas nesikeičia: lieka ta pati pradinė mokykla su 24 vaikais, priešmokyklinukų grupė (dabar turi 11 vaikų), daugiafunkcis centras, po kurio stogu veikia biblioteka, medicinos kabinetas, lieka visas turtas, įranga sportuoti, dalyvauti kultūros renginiuose ir užsiimti kitokia bendruomenei naudinga veikla. Savivaldybės plane numatyta, kad čia neturi likti tik nuo 2013 metų rudens laikinai dirbančio direktoriaus. Šias pareigas eina Algimantas Jokšas.
Į susitikimą atvyko Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis, rajono Tarybos narys Antanas Martinkus, Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis, „Saulės“ gimnazijos direktorė Dalia Dirgėlienė, Inkaklių bendruomenės pirmininkas Valentinas Vanagas, vietos mokytojos, bendruomenės atstovų.
Nežino…

Diskusiją dėl Inkaklių mokyklos – daugiafuncio centro likimo organizavo bendruomenės pirmininkas Valentinas Vanagas (pirmas iš dešinės).

Diskusiją dėl Inkaklių mokyklos – daugiafuncio centro likimo organizavo bendruomenės pirmininkas Valentinas Vanagas (pirmas iš dešinės).

„Eina gandai, kad Inkakliuose mokyklos neliks, mes čia dirbame, tiek įvairių užsiėmimų, švenčių, renginių, štai kieme jau suruoštas laužas su More – inkakliškiai rinksis į Užgavėnes. Norime, kad mokykla liktų…“ – pradėjo šio susitikimo organizatorius V. Vanagas, priminęs, kad 14 metų yra aktyvus vietos bendruomenės narys, – neva mokyklą ir centrą išardys, visiems šokas, kaip čia bus, kokia ateitis laukia. „Vaikus išveš mokyti į Švėkšnos gimnaziją, nieko čia neliks“, – pritarė kitas inkakliškis.
V. Pozingis patarė gyventi ne gandais. „Kur mokytis vaikui, renkasi tėvai, o kur mokyti vaikus, nustato rajono Taryba“, – aiškino V. Pozingis, priminęs kad pernai rajone pritrūko 130 tūkst. Eur mokinio krepšelio lėšų, šiemet trūks pusės milijono Eur (iš jų mokami pedagogams atlyginimai), nes mažėja mokinių, jų rajone beliko 5188. Mokyklų daug, jų pastatai seni, dideli, šildymas, apšvietimas, valymas ir kitos ūkinės išlaidos, įskaičiuojant atlyginimus ūkiniam personalui, labai brangiai atsieina. Už tai moka Savivaldybė.
Pasidomėjus, koks Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio centro plotas, niekas nežinojo…
V. Vanagas vėl teiravosi, kokia centro ateitis, kas čia vadovaus, organizuos, darys?
„Turite mokyklą, biblioteką, bendruomenę, viskuo aprūpintą centrą, yra vadybininkas, nelieka tik direktoriaus, o ką Pašyšiams, Gardamui duoti?“ – aiškino V. Pozingis inkakliškiams, kad jie yra gavę daugiau už kitus. Rajone yra tik du tokie centrai – nedidelis Kintuose ir labai didelis – Inkakliuose.

Ūkininkė Dalia Tarvydienė (pirma iš dešinės), su vyru šeimoje auginanti keturis vaikus, negailėjo gerų žodžių Inkaklių mokyklai ir centro veiklai bei piktinosi, kad kaimo žmogus jau niekam nerūpi, ar siekiama, kad kaimai prasigertų ir visiškai žlugtų?

Ūkininkė Dalia Tarvydienė (pirma iš dešinės), su vyru šeimoje auginanti keturis vaikus, negailėjo gerų žodžių Inkaklių mokyklai ir centro veiklai bei piktinosi, kad kaimo žmogus jau niekam nerūpi, ar siekiama, kad kaimai prasigertų ir visiškai žlugtų?

Ūkininkė nesupranta
Ūkininkė Dalia Tarvydienė perskaitė atsineštą raštą, kad augina 4 vaikus, visi čia mokėsi, Inkakliuose beliko antrokas. Dešimtus metus vis užsukanti į Inkaklių mokyklą, puikios mokytojos, jauku, gera, vaikai mokomi ir prižiūrimi kaip savo. Kai atsidarė centras, čia mokė megzti, verpti, karpyti, riešines megzti ir kt. Žmonės per valstybės šventes Lietuvos himną giedojo jau ne namie, ne Švėkšnoje, bet Inkakliuose. Vyksta treniruotės moterims. „Nejaugi viską, kas sukurta direktoriaus Algimanto Jokšo, visų inkakliškių, galima nubraukti lengva ranka? Nei aš, nei bendruomenės nariai šito nesuprantame“, – sakė moteris.
„Centras veikia ir veiks, ne vienai dienai jis įkurtas“, – atsakė V. Pozingis.
Direktorė dar nesuvokia
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktorė D. Dirgėlienė į inkakliškio klausimą, ar jais pasirūpins, atsakė: „Tiek, kiek liks laisvo laiko nuo gimnazijos, nes man rūpi gimnazijos mokiniai, pamokos, ugdymo kokybė, ataskaitos ir kita, kas priklauso gimnazijoje. Čia būsiu tiek, kiek liks laisvo laiko. Dokumentų apie prijungimą neturiu. Kai turėsiu, žiūrėsiu. Pinigų nėra. Mes jų irgi neturime. Važinėju nuosavu automobiliu, čia susidarytų 10 kilometrų, aš pagalvosiu, ar man važiuoti. Nežinau, kokios čia pareigybės. Nežinau, kas čia vyksta ir kada“.
„Kam čia mus prijungti, draskyti?“– klausė mokytoja.
Rajono Tarybos narys A. Martinkus priminė, kad Inkakliai turi mokyklą ir centrą, puiku, tik belieka tartis ir susitarti.
A. Jokšui neaišku
Direktorius A. Jokšas svarstė, gal Savivaldybė prasigyvens iš jo algos… „Trumparegiška taupyti per socialinius reikalus, per žmonių gerovę, per kultūros renginius“, – sakė A. Jokšas, įsitikinęs, kad centrai yra arčiau žmogaus, teikia paslaugas, skatina sportuoti, prasmingai leisti laisvalaikį. Esą tiktų Inkakliuose turėti ir pirtį. „Nesijaučiu išvaręs gilią vagą…“ – sakė direktorius, esą gaunąs mažesnę algą negu kiti mokyklų direktoriai. „Kituose Lietuvos panašiuose centruose valdžia klausia, ką dar pafinansuoti, o mes visada „biedni“…“ – sakė A. Jokšas.
V. Pozingis priminė, kad kitur Lietuvoje tokiuose įrengtuose centruose bendruomenės kepa duoną, slegia sūrius, ruošia, gamina, parduoda ir turi pinigų centro išlaidoms padengti, o mūsų rajone kryptis tik kultūrinė, pramoginė.
Švėkšnos seniūnas A. Šeputis išgyrė Inkaklių mokytojas, prilyginęs jas vaikų mamoms, pavyzdžiu visiems. „Turtingesnio ir geriau viskuo aprūpinto centro neteko matyti, bazė, inventorius ir patalpos Inkakliuose vienos iš geriausių. Suprantu Savivaldybės administraciją, kuri privalo vykdyti rajono politikų sprendimus. Nelengva visiems, tačiau kitoms pertvarkomoms mokykloms gerokai skaudžiau negu Inkakliams“, – sakė seniūnas.
Trūkumų yra
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba tikrino Inkaklių mokyklą-daugiafunkcį centrą, vasario 9 d. paskelbė išvadas. Jose matyti, kad yra 36 mokiniai ir 8 darbuotojai. Kitose mokyklose šie skaičiai tokie: Rusnėje – 106 mokiniai ir 44 darbuotojai, Katyčiuose – 151 ir 34 ir t.t. Direktoriaus A. Jokšo pareigybės aprašyme nėra nieko apie darbą daugiafunkciame centre. Įstaiga neturi materialiai atsakingo asmens. A. Jokšui ir Savivaldybės buhalterijai pateikta 25 rekomendacijos dėl nustatytų trūkumų darbo užmokesčio srityje. Prekės ir paslaugos pirktos pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymą, yra kitų panašių pažeidimų. Įstaiga neturi interneto svetainės, neskelbia kontaktų, darbo užmokesčių, netinkamai tvarkomi įstaigos dokumentai. Merui V. Laurinaičiui rekomenduota iš esmės spręsti tolesnį Inkaklių mokyklos-daugiafunkcio centro funkcionavimą.
Audito dokumentuose pateikti šie mokyklos duomenys: pernai skirta 102 tūkst. Eur, iš šios sumos 56 146 Eur atlyginimams. Mokinio krepšelis – 64 890 Eur, iš Savivaldybės – 36 400 Eur, už suteiktas paslaugas uždirbta 870 Eur. Darbo užmokestis su mokesčiais sudarė 74 588 Eur (72,9 proc. visų pajamų), iš tos sumos mokinio krepšelio dalis sudarė 10 479 Eur, Savivaldybės lėšos – 64 109 Eur. Prekėms ir paslaugoms pirkti išleista 27 751 Eur. Gruodžio 31 d. buvo 8788 Eur skolų: mokinio krepšelio trūko 2425 Eur, iš Savivaldybės biudžeto negauta 6363 Eur, beveik 48 proc. skolos sudaro šildymo išlaidos. Pernai turėjo gauti 2150 Eur: už „Omnitel“ anteną, taip pat už patalpas bibliotekai.
Nežino, negali, nesakys…
Kad yra vieną etatą turintis direktorius, jau aišku. Jo atlyginimas neatskleidžiamas, to nesakė nei Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė, nei Savivaldybės Centralizuotos buhalterijos aptarnaujamų įstaigų poskyrio vyr. specialistė Adrija Laukžemienė. Žodžiu, negalima sakyti, reikia pažiūrėti, susiraskite… Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė pateikė tokios informacijos. Tame centre yra pusę etato turinti metodininkė ar vadybininkė, pusę etato turi patalpų ir pastatų priežiūros darbininkas, pusantro etato – dvi valytojos. Nepilną etatą turi priešmokyklinukų grupės pedagogė, dvi mokytojos moko dvi jungtines klases: pirmą su antra, trečią su ketvirta. Turi valandų tikybos mokytoja, turi valandų anglų kalbos mokytoja (buvusi mokytoja motinystės atsotogose, dabar ją pavaduoja tikybos mokytoja). Tikybos ir anglų kalbos mokytojoms čia ne pagrindinė darbovietė.

Stasė SKUTULIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Visi naujausi straipsniai

Tegul sklando Vydūno mintys tarp mūsų

Šią penktadienio pavakare prie Bitėnų (Pagėgių sav.) kapinių, kartais pavadinamų Mažosios Lietuvos panteonu, vartų susirinko būrelis žmonių. Jie iš M. Jankaus muziejaus, Rambyno regioninio parko, Pagėgių savivaldybės, Vydūno bibliotekos. Proga susirinkti – prieš 30 metų šioje smėlio kalnelio viršukalnėje amžinojo poilsio buvo paguldyti iš Vokietijos pargabenti garsiojo Vydūno (Vilhelmo Storosto) palaikai. Vydūno bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, lyg atsiprašydama susirinkusiųjų, sakė, kad renginys nebus toks, kokį planavo dėl tądien ir naktį siautusios vėtros. Prieš žengiant per vartus į jaukias kapinaites, M.

Spalio 22-oji. Griežtesnė tvarka Šilutės prekybos centruose

Lietuvoje nuo spalio 22 d. dėl sparčiai plintančio COVID-19 įsigaliojo griežtesnė tvarka aptarnaujant pirkėjus prekybos centruose bei mažose parduotuvėse. Vienur aptarnauja tik turinčius galimybių pasą, kitur reguliuoja pirkėjų srautus pagal į parduotuvę įsinešamų krepšelių ar vežimėlių prekėms kiekį. Prekybos centre IKI Dariaus ir Girėno g., Šilutėje, veikiantis prekybos centras „Iki“ spalio 22 d. aptarnavo pirkėjus, tik gavusius su ištraukiama rankena didokus krepšius prekėms susidėti. Prie įėjimo į prekybos salę budinti centro darbuotoja pirkėjui primindavo, kad paimtų šį krepšį. Patogus, nes

Naktį audra talžė ir Šilutės rajoną

Jau spalio 21-oji, ketvirtadienis, su vėju ir dažnu lietumi neleido užmiršti Hidrometeorologijos tarnybos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos paviešintų ir net gyventojams išsiųstų pranešimų, kad bus audra, siautės stiprus vėjas. Šilutėje orai buvo keistai permainingi: štai Pagryniuose, Šilutės priemiestyje, stiprus vėjas plėšė medžių lapus, padange greitai slinko debesys, tai nušvisdavo saulė, tai staiga prapliupdavo lietus, o pavakare padangėje pasirodė vaivorykštės puslankis, greta – mažiau ryškus antras. Vėjas vis stiprėjo. Tačiau ir toks pabjuręs oras šalčio neatnešė. Naktis jau buvo

„Mano VMI“ jau galima rasti žemės mokesčio deklaracijas

žemės mokesčio

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Klaipėdos AVMI) informuoja, kad nuo spalio 21 d. privačios žemės savininkai prisijungę prie Mano VMI jau gali sužinoti mokėtiną žemės mokesčio sumą už 2021 m. ir iš karto ją apmokėti. VMI e. paslaugomis nesinaudojantieji žemės mokesčio deklaracijų sulauks paštu iki lapkričio pradžios. Žemės mokestį šiais metais reikia sumokėti iki lapkričio 15 d. Šilutės rajono savivaldybėje šiais metais žemės mokestis apskaičiuotas 11,5 tūkst. privačios žemės savininkų, kurie į savivaldybės biudžetą sumokės beveik 646,2 tūkst. eurų: apie

Taip pat skaitykite