Apie mus

Laikraštis buvo leidžiamas nuo 1946-09-29, „Pamario“ pavadinimu – nuo 1988-08-06.
2020.12.31 išėjo paskutinis „Pamario“ laikraščio numeris. Nuo to laiko visa informacija, skelbimai ir reklama
skelbiama interneto vartuose www.pamarys.eu. 
Dėl skelbimų ir reklamos kreiptis tel. 8 686 31 021, el. p. reklama@pamarys.eu.