Apie mus

Laikraštis leidžiamas nuo 1946-09-29, „Pamario“ pavadinimu – nuo 1988-08-06.

Leidžia UAB LITERA, įm. kodas 177085295.

Nuo 2018 m. išeina ketvirtadieniais, 4 sp. lankai.

Spausdina UAB Vakarų spaustuvė, Kretinga.