2014 m. „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatas avansu

Šiemet tapti penkioliktuoju „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatu buvo pasiūlytos keturios kandidatūros. Šios premijos komitetas nusprendė, kad šios premijos labiausiai nusipelnė asociacija „Pamario jaunimas“. Kai kuriuos visuomenės atstovus toks sprendimas gerokai nustebino.

Ši dailininko Vytauto Baransko sukurta statulėlė įteikiama „Lietuvininkų vilties“ nominantams.

Keturi pretendentai
Tarp pasiūlytų pretendentų – dvi asmenybės ir du kolektyvai. Šilutės ir Pagėgių krašto laikraštis „Pamarys“, F. Bajoraičio viešoji biblioteka ir Bibliotekininkų draugijos Šilutės skyrius pristatė daugkartinės pasaulio rankų lenkimo čempionės Eglės Vaitkutės kandidatūrą. Asociacijos „Pamario jaunimas“ narės Vilma Norkutė, Vilmantė Daukšaitė, Juknaičių jaunimo klubas, Ramučių kaimo bendruomenės „Navata“ jaunimas, Juknaičių žirginio sporto neformalus klubas pasiūlė Lijanos Jagintavičienės kandidatūrą, kuri, beje, yra asociacijos „Pamario jaunimas“ vadovė. Be asociacijos vadovės, buvo siūloma premiją skirti ir pačiai asociacijai (pasiūlė Šilutės kultūros ir pramogų centras, Šilutės muziejus, jaunimo edukacinis centras, Šilutės šaulių kuopa). Šilutės žemės ūkio mokykla, Sporto klubas „Atėnė“, ūkininkas Kazimieras Gudžiūnas, Šilutės moterų klubas WHELL ir „Lūgnės“ jaunimo ir jaunių grupės nariai siūlė premiją teikti Šilutės sportinių šokių klubui „Lūgnė“.
Nuostatai
Pagal „Lietuvininkų vilties“ premijos nuostatus premija gali būti skiriama „jaunimui nuo 14 iki 29 metų burti, jų veiklai skatinti ir su jaunimu dirbantiems asmenis įvertinti.
2. Premija skiriama asmeniui ar organizacijai, kurie ypatingi savo veikla ir darbu.
2.1 garsina Pamario krašto kultūrą Lietuvoje ar už jos ribų ir pasiekia ženklių laimėjimų;
2.2 buria jaunus žmones ir skatina jų bendruomenišką ugdymąsi.“
„Lietuvininkų vilties“ premiją sudaro laureato diplomas, statulėlė ir premija (3000 Lt). Laureatams teikiamas klaipėdiečio dailininko Vytauto Baransko autorinis darbas – statulėlė, simbolizuojanti lietuvininkų viltį: Pamario krašto akmenį šaknimis apsikabinęs iš žalvario išlietas ąžuolas su aukso lapu. Ant akmens esančioje žalvario plokštelėje įrašoma, kam ši statulėlė paskirta.
Vienbalsiai ir su viltimi…
„Lietuvininkų vilties“ premijos komiteto posėdis vyko spalio pabaigoje. Komitetas, kuriam vadovauja visuomeniniais pagrindais dirbantis vicemeras Algirdas Gečas, du Savivaldybės administracijos (direktoriaus pavaduotoja Inesa Murauskienė ir Kultūros skyriaus vyr. specialistė Jurgita Skobienė) bei dviejų „Lietuvininkų vilties“ premija apdovanotų jaunimo organizacijų deleguoti atstovai (Loreta Stanelienė ir Vygantas Stoškus) nusprendė, kad asociacija „Pamario jaunimas“ šiemet labiau už kitus pretendentus verta šios premijos laureato vardo.
Pasak A. Gečo, komitetas analizavo kiekvieno pretendento veiklą, dėl kiekvieno buvo balsuojama atskirai. Visų komiteto narių nuomonė buvusi vieninga, kiekvienas savo balsą atidavė už asociaciją „Pamario jaunimas“. Svarbiausi argumentai, lėmę komiteto narių sprendimą, – asociacijos „Pamario jaunimas“ veikla labiausiai atitinka premijos nuostatus. Asociacija telkia jaunimą, patrauklios jos veiklos formos, asociacija rengia socialines akcijas.
„Komiteto nariai pripažino, kad iš jaunimo norėtųsi ir platesnės veiklos. Manyčiau, kad šis įvertinimas asociacijai bus avansas, paskata ateičiai“, – pripažino A. Gečas.
Kodėl netiko 14 kartų pasaulio čempionės Eglės Vaitkutės kandidatūra?
Komiteto pirmininkas A. Gečas sako, kad svarstant jokių išankstinių nuostatų neturėjęs. Savo buvusios mokinės, dabar garsios pasaulyje rankų lenkikės nuopelnus laiko ypač svariais, tačiau kaip „Lietuvininkų vilties“ premijos komiteto pirmininkas pasigendąs jos iniciatyvos telkiant jaunimą.

„Lietuvininkų vilties“ premijos laureatai:

1996 m. – Vytautas Babravičius
1997 m. – Dalia Užpelkienė
1998 m. – Domas Kaunas
2002 m. – Irena Arlauskienė
2003 m. – Marijus Budraitis
2004 m. – Šilutės skautų tuntas
2005 m. – Loreta Stanelienė
2006 m. – Juknaičių jaunimo klubas
2007 m. – Viktoras Gailius
2009 m. – Gražvydas Raila
2010 m. – Evaldas Petrauskas
2011 m. – Liudmila Kašėtienė
2012 m. – Reminta ir Vygantas Stoškai
2013 m. – Donatas Jaunius

Kas tas „Pamario jaunimas“?
Iš premijos komitetui pateiktos svarstyti medžiagos sužinome, kad prieš porą metų suburtai asociacijai „Pamario jaunimas“ vadovauja Lijana Jagintavičienė. Asociacija yra išsikėlusi tikslus: suburti ir padėti regiono jaunimui ar su jaunimu dirbančioms organizacijoms keistis ir skleisti informaciją, stiprinti organizacijų tarpusavio supratimą, skatinti glaudų bendradarbiavimą ir bendrą veiklą, dalintis gerąja patirtimi.
Asociacijos tikslas – skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprinti jo įtaką visuomenėje, taip pat teikti informaciją besidomintiems jaunimo politika, visuomenine veikla, jaunimo organizacijomis, jų veiklos problemomis, konsultuoti jaunimą ir su jaunimu dirbančias organizacijas.
Asociacija glaudžiai bendradarbiauja su įstaigomis, kurios orientuojasi į darbą su jaunimu, dirba savanoriais organizacijų, įstaigų organizuojamuose renginiuose, šiemet įkūrė jaunimo radiją „Šilutės radijas“ (gal kas ir girdėjo tokį radiją, – red. pastaba). Asociacija kelerius metus iš eilės organizuoja Šilutės rajono savivaldybės jaunimo organizacijų ir neformalių grupių sąskrydžius Kintuose, o žiemą – kino vakarus. Asociacijos iniciatyva vasaros metu kartą per mėnesį yra organizuojami renginiai „Šilutiškiai vienu ritmu“. Tradicija tapo asociacijos organizuojamos socialinės akcijos „Įžiebk Kalėdų dvasią“ ir „Būk Pamario pirmūnas“.
Visuomenės balsas

1993 m. „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatė Dalia Užpelkienė neslepia nuostabos, kad labiausiai verta šio apdovanojimo daugkartinė pasaulio čempionė E. Vaitkutė iki šiol savo krašte nėra įvertinta: „Labiausiai vertas žmogus šiemet premijai gauti buvo Eglė Vaitkutė, vienintelė Lietuvoje tokių aukštų laimėjimų pasiekusi rankų lenkikė. Ji išgarsino Pamario kraštą ir Lietuvą pasaulyje net 14 kartų. Ji ir kaip sportininkė, ir kaip policijos pareigūnė, ir kaip žmogus yra žavi asmenybė“.

2003 m. „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatas Marijus Budraitis, skaitydamas „Lietuvininkų vilties“ premijos nuostatus, pastebi, kad garsinantiems Pamario krašto kultūrą skiriamas išskirtinis dėmesys.
„Gal kas nors ir prikiš, kad aš esu už sportą, tačiau panagrinėję, kam buvo skirti „Lietuvininkų vilties“ ir „Sidabrinės nendrės“ apdovanojimai, pamatysime, kad sportininkų ten tėra maža dalelė – tik penki. Sportininkai savotiškai skriaudžiami“, – sakė M. Budraitis, retoriškai klausdamas, kaip atrodome mes, šilutiškiai, kai daugkartinei pasaulio čempionei Eglei Vaitkutei metų pabaigoje kartu su kitais sportininkais įteikiamas Savivaldybės padėkos raštas, dar simbolinis vokelis? Toks pasaulio čempionės pagerbimas nėra adekvatus prestižiniam apdovanojimui. M. Budraitis neslepia apmaudo, kad pasaulinio garso rankų lenkikei pagarbą parodė Prezidentūra, o savam krašte jai taip ir neparodyta deramo dėmesio.
„Mes džiaugiamės, kad „Sidabrinė nendrė“ išsigydė ligą – apdovanojimą skirti organizacijoms, įstaigoms. Aš labai vertinu apdovanojimą pelniusių įstaigų darbą, bet dirbti gerai yra jų pareiga. Premiją skirti reikia asmenims. Kiekviename kolektyve gali atsirasti apdovanojimo vertas lyderis. Jei ir toliau premijos bus taip skiriamos, netrukus gali nutikti taip, kad teks apdovanoti įvairias gerai dirbančias kuopeles…
Pavojaus varpais skambinu seniai, siūlydamas Šilutės r. savivaldybės įsteigtas premijas skirstyti vienam komitetui. Kai pasiūlymai suplauks į vienas rankas, bus aiškiau, kas kurios premijos labiau vertas. Taip būtų solidžiau“, – mano „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatas M. Budraitis.
„Pamario“ laikraščio redaktoriaus, „Sidabrinės nendrės“ premijos skyrimo komiteto nario Petro Skutulo nuomonė: „Keistoka logika, švelniai tariant, teikti rajono jaunimo prestižinį apdovanojimą organizacijai, pripažįstant, kad tai daroma avansu…
Juk buvo keturi pretendentai. Ar tikrai nė vienas kitas nebuvo vertas „Lietuvininkų vilties“ laureato vardo ne avansu, o už konkrečius darbus, kad ir garsinančius „Pamario krašto kultūrą“, kaip yra įrašyta premijos skyrimo taisyklėse. Tiesa, kaip toks teiginys ten galėjo atsirasti, ar kas nors jį „prastūmė“ sąmoningai – sunkiai suvokiama. Tokiu būdu galime peržengti absurdo ribą, manydami, kad tik kultūros darbuotojai, gaunantys (kaip ir kiekvienas mūsų) už atliekamą darbą atlyginimą, telkdami saviveiklos kolektyvus, garsina Pamario kraštą ir „Lietuvininkų vilties“ premijos verti tik šios srities atstovai…
Kodėl komisijai „netiko“ daugkartinės rankų lenkimo pasaulio čempionės Eglės Vaitkutės kandidatūra? Siūlėme šią kandidatūrą premijai gauti, šventai tikėdami, kad ši neolimpinės sporto šakos pasaulio lyderė tikrai garsina mūsų kraštą savo neįtikėtinais laimėjimais. Ar daug pasaulio čempionų – nesvarbu, kokios srities, – vaikščioja tarp mūsų, Šilutės gatvėmis? Ar daug turime šilutiškių, keliolika kartų tapusių bet kurios srities pasaulio čempionais?.. Juk pagerbėme antras, trečias garbingas vietas užėmusias sporto žvaigždes. O keturiolika kartų čempione tapusi 29-erių metų nesulaukusi mergina nenusipelnė?!.
Puiku, kad aktyviai veikia asociacija „Pamario jaunimas“ ir visiškai nesvarbu, kurios politinės pakraipos ta jaunimo organizacija. Bet kuris iš mūsų žinome, na, bent kokius tris tos organizacijos nuveiktus darbus, kurie galėtų prilygti iškovotam pasaulio čempiono titului?“

Laima PUTRIUVIENĖ

18 komentarai

 • baisu

  Teisingas straipsnis, viskas išdėstyta aiškiai ir dalykiškai. O Gečą lengva suprasti – artėja rinkimai, vienas su jaunimu susijęs vaikinas ir per partinę spaudos konferenciją sėdėjo netoli Gečo… Tai premijos skyrimas gali būti kaip jaunimo balsų medžioklė artėjant rinkimams. Juk ta rankų lenkikė – vienas balsas, o jaunimo – būrys. Avansu, Gečai, ši premija neskiriama. Padarėte klaidą, taisykite ją. Beje, ėmiau ieškoti to „Pamario jaunimo“. Ir ką? Radau krūvelę senų naujienų, vieną telefoną, o kas ten priklauso – neaišku. Gal 2 kartus šia premija 5vertinti šauliai, vieną kartą apdovanoti skautai, taip pat įvertintas Juknaičių jaunimo klubas. Tai gal ši premija jau skiriama po kelis kartus + tiems patiems susibūrusiems į vieną kupetą? Gėda savivaldybei su tokiu „vicemeru“ Geču. Suktas mažas žmogelis – vis sau naudos tyko. Apjuokė rajoną ir sumenkino premiją. Gėda!

 • fotoobjektyvas

  Lietuvoje(ne tik pasaulyje) „Pamario jaunimo“ organizacijos veiklos nuopelnai – lygūs nuliui. Skirdama apdovanojimą, savivaldybė siunčia žinią – lietuvininkų viltimi tampama šešėlių teatre. Gaila, kad pasaulinio lygio asmenybė nustumta. A.Gečai, lįsk po lapais.

 • Vardas

  Geras P.Skutulo komentaras. Rimtai, kas yra „Pamario krašto kultūra“?

 • taigi

  Premijas jau skirsto… avansu? Tai gal imkime siūlytis – iki nukaršimo ir aš ką nors padarysiu, o premijikę, Gečai, duok dabar. Nukvako Šilutės valdžia, matyt, kelis kartus keista jau perkaito.

 • Jonis

  Galima premiją duoti avansu – gal ką ateity užmuš, į narkotikus pasiners, tačiau premijuoti jau bus buvę, pagerbti ir pinigų gavę… Kažkoks absurdas. Šilutė neturi valdžios. Šita panaši į cirką be pinigų, bet mūsų mokesčius tratina kaip nori. Manau, kad šita premija bus nusipirka rinkėjų jaunų, kad už Gečą ir jo sėbrus pabalsuotų.

 • Piktam Joniui

  Gerai kerti, Joni, ir piktas esi. Išlaikyk šitas savo vertybes rinkimų dienai – tada galėsim abu smogti. Nušluosim visus juos iš tos jau pasmirdusios valdžios lauk. Ir Gečą, ir visus su juo kartu. Tegul eina dirbti, tada žinos, kaip pinigai premijoms uždirbami. Žinot vierną skirtumą: mes versle pinigus uždirbam, o jie valdžioj juos tik išleidžia. Ir dar juos ten bedalydami iš to sau naudos pasidaro – tie pabalsuos, tie paagituos, tie pagarbins, padėkos… Gerai jaunimą „moko“ – pagal savo savanaudžių kurpalį.

 • Piktam Joniui

  Tegul jie ten verda savo nešvariose sultyse, o aš pasakysiu, kad labai didžiuojuosi Egle Vaitkute, kuri Lietuvai ir Šilutės kraštui užtarnavo didelę GARBĘ. Ačiū jai. Nesutinku su Gečo pramanu, kad E. Vaitkutė dar turinti telkti jaunimą. Ji rodo jaunimui pavyzdį, GERĄ pavyzdį, ji dirba policijoje, treniruotėms skiria laisvalaikį ir laimi pasaulio čempionatuose. Ko dar trūksta? Juk vertinama yra už krašto garsinimą, nuopelnus. Egle, linkiu Tau didelės sėkmės. Yra pamaryje žmonių, kurie tave vertina ir vertins, o iš supuvusios valdžios dvaro to niekas nesulauks. Gečui siūlau perskaityti apdovanotųjų sąrašą ir pamatys, kad vieni įvertinti už darbą su jaunimu, už vadovavimą, o kiti jauni žmonės – už jų pergales ir konkrečius laimėjimus. Šiems ir derėtų priskirti garsią rankų lenkikę.

 • jes

  Štai jums ir galutinis rezultatas: kol mes čia diskutavome, Šilutės kultūros centre įteikta premija. Salėje tebuvo saujelė žmogelių…Įdomu, ar ponas Gečas suprato, ką tai reiškia. Pustuštė salė! Tai Gečo teigimu turėtų būti apdovanotųjų“gebėjimo“ suburti jaunimą rezultatas…

 • Juk

  Pustuštė salė, nes apdovanoja… avansu, kas eis tuo pasidžiaugti. Žmonės suplūsta, kai apdovanojama už nuopelnus!

 • rita

  visiskai pritariu ponui P.Skutului.premija tirejo gauti Vaitkute.manau si reikala reikia labiaus isvisiesinti.duota avansu.gales po menesio bankruoti,ar avansa grazins.negrazu negerbti tikru silutiskiu uz realius nuipelnus.as vietoj tos asiociacijos,premija savo noru grazinciau tam,kas labiausiai verta.manau visi pritartume kad Egle.siemet laimejusi pasaulio ir europos cempionatus.bent kartais bukime saziningi

 • Anonimas

  Nesuprantu kam tai idomu… saujai zmoniu, kitiem tai visiskai nerupi visa tai

 • Donatas

  Man tenka dalyvauti Pamario jaunimo veikloje, argi visiškai nieko neveikiam? Visi kritikuojantys nedirba su jaunimu dėl to net nežino ką jie veikia. O man teko ne dalyvauti, o dirbti su Pamario jaunimo organizacija: Kalėdinis paštas, Kalėdų eglutės įžiebimo, Sausio 13 dienos minėjime, Šilutiškiai vienu ritmu, Protų mūšiai, Užgavienėse( kaip manot kas vaidino kanapinį ir lašininį jau kelis metus) jaunimo žygiai, susitikimai su kitomis jaunimo organizacijomis iš kitų miestų, poilsinės stovyklos, galų gale tas pats internetinis radijas , Baltijos kelias, orentacinės varžybos ir dar begalę darbelių…. Pabandykite įrašyti į Google pamario jaunimas, manau rasite visus atsakymus. Pamario jaunimas yra ir aš Jais džiaugiuosi.
  Jums keista, kad salė tuščia buvo, o kodėl nieks nepagalvojo, kad visos gimnazijos tą patį vakarą turėjo krikštynas, ir premijos įteikimas įvyko ne jaunimui skirtą dieną…
  http://pamariojaunimas.lt/ (pabandykit bent ten paskaityti)
  Aš už Pamario jaunimą, o straipsnis visiškai netikęs
  . Galiu pridurti tik tiek: būtų mano valia gražinčiau visą premiją atgal net negalvodamas..

 • Donatui

  Sutinku su Donatu, kad jaunimas kai ką daro. Akcijos, sąskarydis. Puiku. Visi turime daryti gerų darbų, ačių už tai jaunimui ir jam sękmes. Tačiau ar geri darbai kraštui ir Lietuvai prilyginami pasaulio lygio varžybose iškovotiems aukščiausiems apdovanojimams? Ar tie maži geri darbai taip išgarsino mūsų kraštą, Lietuvą? Ta rankų lenkinė pagerba net Prezidentūroje, o mūsų rajone net viešo ačiū neišgirdo. Štai kas yra esmė. Šios merginos nuopelnai kraštui ir Lietuvai tikrai didesni už gerus darbus darančio jaunimo. Sutikime su tuo ir nesibarkime viešai. Ir dar. Niekuo negali būti pateisinta, kai apdovanojimo ceremonijos metu beveik tuščia salė. Niekuo. Tai yra faktas, kad pagerbti šios jaunimo grupės tiesiog nebuvo noro, reikalo. Jie nėra nei populiarūs, nei turi sutelkę daug bendraminčių. O suaugusieji apie juos mažai girdėję, mažai žino, todėl ir neatėjo pasidžiaugti ir pasveikinti. Ne straipsnis blogas, bet padaryta klaida avansu skiriant apdovanojimą. Diskusijos man patinka, tik esu prieš įžeidinėjimus ir žeminimus vieni kitų.

 • Banalu

  Kalėdų eglutė,Sausio 13,Baltijos kelias, Užgavėnės, susitikimai su kitų miestų jaunimu? Tai kas čia- išskirtinio? Nieko. Visi krašto žmonės – jauni ir vyresni – minėtomis datomis vienaip ar kitaip švenčia, buriasi, bendrauja, dalijasi emocijomis ar išgyvenimais.Tik nesireklamuoja, nes tai- banalu. „Pamario jaunimas“ nei geresnis, nei blogesnis šiame kontekste už kitus Šilutės jaunus žmones, už ką „Lietuvininkų viltimi“ jį vadinti?
  Beje, jiems niekada nereikėjo įveikinėti save nugalint varžovus šalies, Europos ir pasaulio čempionatuose – vieną po kito. Jie nežino didelių ir svarių pergalių skonio. Bet žino kitką – provincijos žvaigždėmis galima tapti „judant bendru ritmu“. Apgailėtina.

  • IRENA

   Teisingai sakot.Kalėdų eglutė, sausio 13, Užgavėnės, sporto rungtys,konkursai parodos- tuose visuose renginiuose pagal savo amžių ir darželinukai dalyvauja, cha, bet premijų neprašo.

 • Yla - is maiso...

  Skaitau „Pamary“ apie Liet. laisvės sąjungos (liberalų) spaudos konferenciją – visa jų taryba sėdi, Gečas, o antras iš dešinės – tas pats vaikis, kuris scenoje stovėjo priimant premiją. Tai jis ir Gečas yra viename sąraše į rinkimus? Gečas, balsuojant už premijos skyrimą, turęjo nusišalinti, nes čia kvepia viešųjų ir privačių interesų supainiojimu. Primenu, kad Gečas jau kartą supainiojo interesus, kai „rūpinosi“ mokytojų atlyginimais (jo žmona – mokytoja). Gal reikėtų kreitis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją? Sako, galima ir anonimiškai. Tegul sutramdo šituos rinkiminės naudos ieškotojus.

  • Į dešimtuką

   Rinkiminės naudos ieškotojai iš ‘Laisvės sąjungos’ (su A.Geču priešaky) galutinai sukompromitavo apdovanojimą“Lietuvininkų viltis“. Siūlau A.Gečui skubiai atsistatydinti ir viešai atsiprašyti Šilutės rajono žmonių, kad premijos negavo apdovanojimui pristatyta pasaulinio lygio sportininkė,o gavo rinkiminės naudos pešėjos, ikiteisminiame tyrime dėl balsų pirkimo per rinkimus į Seimą išgarsėjusios(su“Darbo“org.vėliava) L.Jagintavičienės sutelkta grupuotė. Gėda. Mūsų, rajono gyventojų,vardu teikiamas (ir finansuojamas) apdovanojimas nuo šiol vilks nešvaraus politinio sandorio šleifą. Ar jų dar negana,Gečai?

 • rita

  bet kaip negeda dalinti kazkokiom organizacijom o neivertinti zmogaus asmeninniu nuopelnu.ir dar plius pasirodo kad viskas cia su politiniu antspalviu.nu neskaniai .as vietoj tos organizacijos tikrai atsisakyciau

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Visi naujausi straipsniai

Ir vaiką, ir močiutę užregistruoti pas gydytoją internetu gali šeimos nariai

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad portale e.sveikata gyventojai gali ne tik patys užsiregistruoti pas gydytoją, bet ir užregistruoti kitą atstovaujamą asmenį. Išankstinės pacientų registracijos (IPR) informacinė sistema leidžia greitai ir patogiai užsiregistruoti bei paslaugas gauti greičiau. Išankstinę pacientų registravimo sistemą galima rasti adresu https://ipr.esveikata.lt. „Registracijų skaičius IPR informacinėje sistemoje per metus išaugo daugiau nei dvigubai. Tai reiškia, kad vis daugiau žmonių atranda galimybę užsiregistruoti gydytojo konsultacijai internetu. Net ir tiems, kas nesinaudoja kompiuteriu, taip pat yra galimybė tai padaryti –

Kada prasideda tikrasis pavasaris ir kokie ženklai jį išduoda?

Įsibėgėja pavasaris ir vis labiau džiugina ne tik dažnesni saulės spinduliai, bet ir pamažu atgimstanti gamta, net ir atvėsimai ar krituliai šį sezoną priimami kaip paskutiniai žiemos pasispardymai. Meteorologai pavasarį ima skaičiuoti tada, kai įsivyrauja teigiama temperatūra. Kokio pavasario laukti ir kaip apibendrinti praėjusią žiemą, – savo įžvalgomis dalijasi kampanijos „Pėsčiųjų indeksas“ ekspertai ir klimatologas Silvestras Dikčius.   Pavasaris tepailgėjo 3 dienomis Klimatologas Silvestras Dikčius pastebi, kad vidutiniškai pavasaris Lietuvoje prasideda kovo 11-ąją, tad pirmosiomis dienomis vis pakandžiojantis šaltukas neturėjo

Aplinkosaugininkai: neleistinose vietose važinėjant keturračiais, niokojami gražiausi gamtos kampeliai

Aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės departamento pareigūnai visus miško lankytojus skatina saugoti ir neniokoti miško paklotės. Todėl per akciją „Saugom mišką“, trunkančią iki gegužės 15-osios, nebus pamiršti ir keturračių bei kitų transporto priemonių vairuotojai. Per šią akciją aplinkosaugininkai tikrins, ar kertant mišką laikomasi galiojančių terminų, kai draudžiami kirtimai ir medienos ištraukimas (kai po kirtimo mediena išvežama iš miško). Taip pat bus vertinama miškų sanitarinė būklė ir, kaip visada, žiūrima, ar nešiukšlinama, neniokojama miško paklotė. Lankymosi miške taisyklės nustato, kad motorinėmis

Kviečiame paminėti Šilutės miesto mecenato Hugo Šojaus gimtadienį

Šilutės H. Šojaus muziejaus inf. Minint Šilutės miesto mecenato dr. Hugo Šojaus 178-ąsias gimimo metines, kviečiame dalyvauti šiai progai skirtuose renginiuose. Kovo 31 d., penktadienį, 12 val. – pagarbos ženklai prie H. Šojaus kapo. Dalyvauja: choras ,,Heide“ (vad. V. Matulis); choras ,,Laudamus“ (vad. I. Šemeklienė). Balandžio 1 d., šeštadienį, – paminėkite namuose! Virtuali paroda ,,Garbusis Šilokarčemos pilietis dr. Hugo Šojus“; Filmas,,Visur, kur reikėjo, prisidėjau“. Paminėkite mieste! Orientacinis žaidimas ,,Ieškok Šilutės miesto simbolių“. Žaidimo nugalėtojus apdovanosime prizais. Detalesnė informacija ir žaidimo

Taip pat skaitykite