Pagalba vaikų globėjams ir įtėviams Šilutėje

Ne vienerius metus Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ruošdamas globėjus (rūpintojus) ir įtėvius, bendradarbiavo su Gargždų socialinių paslaugų centru dėl globėjų (įtėvių) mokymo bei konsultavimo. Lietuvos Respublikos Seimas praėjusių metų pabaigoje priėmė LR Socialinių paslaugų įstatymo 18 straipsnio papildymą dėl kiekvienoje savivaldybėje nuolat teikiamos socialinių darbuotojų bei kitų specialistų pagalbos vaikus globojančioms šeimoms, įtėviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims. Įgyvendindama minėtojo įstatymo nuostatas, Savivaldybės administracija nebepratęsė bendradarbiavimo sutarties su Gargždų socialinių paslaugų centru ir nuo šių metų balandžio Šilutės socialinių paslaugų centrui pavedė organizuoti mokymus pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK). Mokymus ir konsultacijas globėjams ir įtėviams organizuoja atestuotos Socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos Reda Urbaitytė ir Lina Linkytė.
Siekdami užtikrinti sklandų socialinių paslaugų teikimą Šilutės rajono globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai pateikėme prašymą įtraukti dar tris socialinius darbuotojus į 2017 m. pradžioje planuojamus organizuoti įvadinius mokymus asmenims, siekiantiems įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimo grupę ir organizuoti jų rengimą.
GIMK programos kursas būsimiesiems globėjams ir įtėviams trunka apie tris (išimtiniais atvejais keturis) mėnesius. Mokymų metu organizuojamos individualios konsultacijos, lankomasi globėjų (rūpintojų) ar įvaikintojų namuose. Mokymų dalyviai atlieka namų darbus, kuriuos užsiėmimų metu aptaria ir analizuoja kartu su grupės vadovais. Per šį laikotarpį būsimieji įtėviai ar globėjai turi išklausyti 10 sesijų šiomis temomis:
1. Įvadas į Globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK.
2. Darbas komandoje užtikrinant stabilumą vaiko gyvenime.
3. Atviras kalbėjimas su įvaikintu ar globojamu vaiku.
4. Raidos poreikių tenkinimas ir ryšiai.
5. Raidos poreikių tenkinimas.
6. Savosios vertės pajautimas ir šeimos ryšių stiprinimas.
7. Auklėjimas.
8. Nuolatinių ryšių stiprinimas.
9. Pasiruošimas pokyčiams (permainų planavimas).
10. Sąmoningo sprendimo priėmimas.
Svarbus GIMK mokymų akcentas – viską pradėti nuo savęs. Būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai mokymų metu skatinami atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, bendrai randamas atsakymas į daugelį iškilusių klausimų. Ketinantieji globoti ar įvaikinti kartu su atestuotais socialiniais darbuotojais įvertina, ar jie gali tapti globėjais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų. Labai svarbu priimti galutinį sprendimą laiku ir teisingai įžvelgti galimas klaidas siekiant išvengti skaudžių patirčių vaiko atžvilgiu.
Šie mokymai leidžia pažvelgti būsimiems globėjams ar įtėviams į vaiką giliau, įžvelgti vaiko pasaulį, patirtį bei poreikius.
Bendradarbiaudamos su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, darbuotojos atrenka globėjus (rūpintojus), įvaikintojus, organizuoja mokymus, konsultuoja globėjus (rūpintojus) ir įtėvius, organizuoja savitarpio pagalbos grupes, rengia išvadas Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl asmenų tinkamumo būti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, teikia globos (rūpybos), įvaikinimo viešinimo paslaugas.
Įgyvendindami minėtąsias veiklas nuo 2016 m. rugsėjo Šilutės socialinių paslaugų centre vykdome Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Vaikas šeimoje“. Projekto tikslas – organizuoti Šilutės rajono savivaldybėje globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paiešką, rengimą, atranką, juos konsultuoti ir teikti būtiną pagalbą. Projekto vertė 3 400 eurų. Įgyvendinant projekto veiklas organizuojami praktiniai, psichologiniai seminarai globėjams ir įtėviams, specialistai turi galimybę kelti kvalifikaciją, viešinama projekto veikla.
Kreipdamiesi į bendruomenę norime pabrėžti, kad GIMK mokymų metu ketinantieji globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaikus kartu su atestuotais socialiniais darbuotojais įvertina savo žinias bei gebėjimus, kad galutinis sprendimas būtų priimtas laiku ir teisingai. Būsimus globėjus ir įtėvius norime patikinti, jog GIMK specialistai nesiekia ieškoti šeimų silpnybių ar neigiamų bruožų. Programos dėka kartu pamatysime, kokiomis savybėmis šeima gali didžiuotis ir kokia yra jos stiprioji pusė. Vaikai, kurie prarado biologinius tėvus, mažiau pasitiki savimi, jaučiasi atstumti ir nereikalingi, jaučią menką savivertę. Mes džiaugiamės kiekviena šeima, kuri gali ir turi reikalingų gebėjimų pasirūpinti tėvų netekusiais vaikais.
Taip pat norime priminti, kad pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmoka.
Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio. Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. mokamas 1 bazinės socialinės išmokos dydžio (38 Eur), o nuo 2017 m. sausio 1 d. – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Daugiau informacijos galima rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje, adresu http://www.socmin.lt/ .
Dėkojame visiems, kurie jau apsisprendė ir ryžosi įvaikinti arba globoti tėvų paliktus ar kitaip jų netekusius vaikus, nes Jūsų dėka visuomenės požiūris į įvaikinimą ir globą tampa brandesnis bei atsakingesnis.
Visus, svarstančius galimybę įvaikinti ar globoti vaiką savo šeimoje, ir neabejingus vaikų troškimui turėti šeimą, kviečiame kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus, adresu: Lietuvininkų g. 10, tel. (8 441) 53 130, kurie informuos apie reikalingus pateikti dokumentus, nukreips pas Šilutės socialinių paslaugų centro GIMK atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams (adresas: Tilžės g. 32A, Šilutė, tel. (8 441) 54 734, mob. 8 657 89 987, 8 657 89 983). Centro internetinėje svetainėje www.silutesspc.istaiga.lt rasite informaciją apie artimiausiu metu organizuojamus mokymus Šilutės socialinių paslaugų centre.
Informaciją pateikė Šilutės socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Jakienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Visi naujausi straipsniai

Muziejų naktis Bitėnuose

Šeštadienį, gegužės 14 d., Bitėnus apgobė Tarptautinė muziejų naktis. Nepaisant žvarbos, Martyno Jankaus muziejuje susirinko nemažas būrys svečių. Jaukiai įsitaisę muziejaus edukacinio centro antrame aukšte, žiūrovai stebėjo paruoštą Martyno Jankaus muziejaus programą.   Vakaras prasidėjo grafikės Gražinos Didelytės spalvotų piešinių parodos pristatymu iš ciklo „Dainavo klodai“ ir „Brangiausios vietos“. Pristatyme dalyvavo menininkės kūrybinių teisių paveldėtojas, jos darbų skleidėjas ir atminimo puoselėtojas prof. Vygandas Čaplikas, kartu su parodos kuratore Vida Korn. Šioje parodoje eksponuojami menininkės darbai sukurti jai apsigyvenus Dzūkijoje, Rūdnelės

Įgyvendintas iš ES Socialinio fondo finansuojamas socialinės gerovės projektas      

Asociacija Šilutės Soroptimos klubas ir partneriai Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras bei Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės Viltis“ įgyvendino Europos Socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Socialinę gerovę kuriame drauge“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0433. Projekto tikslas-ugdyti savipagalbos ir socialinius įgūdžius socialinę atskirtį patiriantiems Šilutės gyventojams, kartu ugdant bendruomeniškumą ir savanorystę.  Šiam tikslui pasiekti suorganizuoti 108 užsiėmimai asmenims su negalia, jų šeimų nariams, vyresnio amžiaus Šilutės miesto gyventojams. Įgyvendinant projektą vyko įvadinis seminaras, 5 bendrųjų įgūdžių mokymai, 61 seminaras-praktikumas, 40 lavinamųjų užsiėmimų,

Tarp piešinių konkurso „Saugus eismas kelyje 2022“ nugalėtojų – ir ketvirtokė iš Žemaičių Naumiesčio

Paskelbti piešinių konkurso „Saugus eismas kelyje 2022“ nugalėtojai: viena iš jų – Ugnė Barakauskaitė, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ketvirtos klasės mokinė. Paaiškėjo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos surengto piešinių konkurso „Saugus eismas kelyje 2022“ nugalėtojai: Šakių „Varpo“ mokyklos penktos klasės mokinė Austėja Pužauskaitė, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos septintos klasės mokinys Grantas Grudzinskas, Tauragės „Versmės“ gimnazijos pirmos gimnazinės klasės mokinė Kamilė Savickaitė, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ketvirtos klasės mokinė Ugnė Barakauskaitė, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos aštuntokė Marija Šmakotinaitė ir Visagino edukacijų centro

Kas yra debesijos ekosistema ir ką turėtumėte apie ją žinoti?

Ko gero, daugelis verslininkų, jei patys nesinaudoja debesų kompiuterija (angl. cloud computing), arba kitaip debesija, tai bent yra apie ją girdėję. Šis IT sprendimas leidžia greitai prisitaikyti ir patenkinti nuolat kintančius įmonės poreikius. Debesų kompiuterija įgalina kurti naujoviškesnius ir dinamiškesnius darbo būdus, kurie skatina verslo augimą ir suteikia konkurencinį pranašumą. Taigi šiame straipsnyje plačiau papasakosime apie tai, kas yra debesijos ekosistema, kaip ji veikia ir kokiais privalumais pasižymi. Debesijos ekosistema – kas tai? Debesijos ekosistema yra sudėtinga ir dinamiška tarpusavyje

Taip pat skaitykite