Likimo broliai Kazimieras „šventasis“ ir Kazimieras „mokytasis“

Jų susitikimo vieta – Intos 3-iasis griežtojo režimo lageris, įkurtas Komijoje (Rusija). Šioje tremties vietoje tilpo gal 4 tūkst. kalinių, dauguma dirbo akmens anglies kasyklose, keli šimtai – miesto statybose. Kiti dėl prastesnės sveikatos, senesni gavo lagerio aptarnavimo darbus: valyti išvietes, skusti bulves… „Mokytasis“ Kazimieras dėl prasto regėjimo, buvo su akiniais, į kasyklas ir statybas netiko. Matyt, dėl tų akinių ir praminė „mokytuoju“.

Tai – apie šviesios atminties garbųjį Rusnės žmogų Kazimierą Banį, kurio knygos „Po Rusnės dangum“ puslapius verčiame ne be priežasties. Kazimieras „šventasis“ – tai monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, kurio gimimo 100-metį paminėjome balandžio 9 d. Seimas šiuos metus yra paskelbęs Kazimiero Vasiliausko metais.

Iš dviejų Kazimierų biografijų

Kazimiero Banio prisiminimų knygoje „Po Rusnės dangum“ (išleista 2008 m., skirta Lietuvos Sąjūdžio 20-mečiui) apie autorių skaitome: 1952 m. areštuotas už antisovietinę veiklą, nes 1945-1949 m. buvo partizanų rėmėjas, 1950-1952 m. – pogrindinės studentų organizacijos ir partizanų ryšininkas. 1952 m. suimtas ir nuteistas 25 m. kalėti. Šešerius metus praleido Intos lageriuose. 1958 m. grįžo į Lietuvą.

Katalikų bažnyčios kunigo monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografijoje nurodyta, kad 1949 m. sovietų saugumo suimtas, apkaltintas antisovietine veikla ir nuteistas 10 metų lagerio. 1950 m. įkalintas Intos lageryje, dirbo anglių kasyklose. 1956 m. paleistas grįžo į Lietuvą. 1957 m. vėl suimtas ir įkalintas Vorkutos lageryje. 1958 m. paleistas, tačiau sovietų valdžia jam uždraudė gyventi Lietuvoje ir dirbti kunigo darbą. Iki 1968 m. Daugpilyje, Latvijoje, dirbo kroviku, kolūkio buhalteriu ir elektriku. 1968 m. grįžo į Lietuvą.  

Intos 3-iajame…

„Vos patekęs į 3-iąjį lagerį greitai susidraugavau su visų kalinių gerbiamu kunigu Kazimieru Vasiliausku. Kad lengviau būtų vieną Kazimierą atskirti nuo kito, aštrialiežuviai tautiečiai praminė Vasiliauską Kazimieru „šventuoju“, o mane, matyt, dėl akinių – Kazimieru „mokytuoju“, – rašo K. Banys savo knygoje.

Ką reiškė kalinių draugystė?

Liudas, Vytautas ir Jonas pateko į šachtą, ten kas mėnesį jie gaudavo po 200-250 rublių algos, o štai pagalbinių darbų brigadoje, kur dirbo K. Banys,  jokios algos nebuvo. Pinigų reikėjo bent jau maisto nusipirkti. Tad tie trys K. Banio draugai jam pasiūlė iš savo algų kas mėnesį duoti po 50 rublių kiekvienas…  Draugų gerumas sušildė, bet imti pinigus buvo sunku. Pasisekė, K. Banys sulaukė giminaičio pasiūlymo dirbti požeminio geležinkelio iešmininku. Lagerio vadovybė, išgirdusi prašymą dirbti šachtoje, žinoma, sutiko.

Kai Vorkutos lagerių politiniai kaliniai, nesulaukę permainų, ėmė bruzdėti, ir Intos lagerį pasiekė jų kreipimasis prisidėti prie streiko-sukilimo. Kadangi lietuviai ir ukrainiečiai sudarė bemaž du trečdalius kalinių, jiems buvo patikėta priimti sprendimą. Ukrainiečiai pritarė lietuviams, nusprendusiems nestreikuoti.

1958 m. pabaigoje K. Banys baigė tremtį, spalio 9 d. sėdo į traukinį Vorkuta-Maskva ir spalio 13 d. buvo jau tėvų namuose. Vėliau įsidarbino Pagėgių rajono „Nemuno“ valstybiniame žirgyne. 1961 m. balandžio 17 d. paliko žirgyną ir pradėjo dirbti Rusnės žuvininkystės ūkyje laborantu. Čia išėjo į Amžinybę.

Nenutrūkę ryšiai

„…Nusprendžiau aplankyti geriausią savo lagerio laikų draugą kunigą Kazimierą Vasiliauską, kuris gyveno Daugpilyje“, – rašo savo knygoje K. Banys.

Kelionėje prisistatė saugumietis. Pasirodo, jis žinojo, kad K. Banys vyksta pas K. Vasiliauską. Besikalbant saugumietis prasitarė, jog kunigas tiktų būti ateistinės propagandos lektoriumi: yra iškalbus, geras psichologas, apsiskaitęs. Tad saugumiečių vardu paprašė K. Banio įkalbėti kunigą mesti kunigystę. K. Banys atsakęs: „Kunigas Vasiliauskas visais atžvilgiais už mane visa galva aukštesnis ir kad jokiu būdu aš neturiu moralinės teisės jam patarinėti tokiais lemtingais klausimais“.

Ta naktis, praleista pas geriausią savo jaunystės draugą, buvo nerami ir bemiegė… Abu menkai miegojo, abiem buvo nelengva.

1975 m. rugpjūčio 1 d. Vilniaus šv. Rapolo bažnyčios administratoriumi buvo paskirtas kunigas K. Vasiliauskas. Iki to laiko jis buvo Varėnos bažnyčios klebonu. Gausybė žmonių lankydavo kunigą. K. Banys, tuomet būdamas Rusnės žuvininkystės ūkio ekonomistu, darbo reikalais vykdavo į Vilnių. Jis vis aplankydavo K. Vasiliauską jo butelyje, buvusiame virš bažnyčios zakristijos, net ir pernakvodavo. „Pas Kazimierą dažnai buvodavo Viktoras Petkus, Tomas Venclova… Turėjau progos susipažinti su kai kurių Helsinkio grupės narių ruoštais dokumentais…“ – skaitome knygoje.

„1985 m. rudenį mirė kunigo K. Vasiliausko motina. Į laidotuves Vabalninko parapijoje susirinko ne tik velionės giminės, artimieji, bet ir keliolika kunigo Kazimiero lagerio draugų. Apsidžiaugiau laidotuvėse sutikęs savo nelaisvės metų draugą Vincą Selioką“, – prisimena K. Banys, kai tuokart paaiškėjo, kad jiedu Šilutėje turi ir bendrą draugą – Petrą Jakštą.

Istorija tokia. 1923 m. pradžioje buvo renkami Klaipėdos kraštui vaduoti savanoriai. 18 metų Marijampolės gimnazijos mokinys V. Seliokas užsirašė į savanorius. Kaune jis pateko į 150 žmonių būrį, kuriam vadovavo Lietuvos kariuomenės kapitonas P. Jakštas. Jo pavaduotojas buvo leitenantas Steponas Darius, būsimasis Atlanto nugalėtojas, garsus lakūnas. Žygio į Klaipėdą metu P. Jakštui patiko jaunasis Suvalkijos bernelis, todėl jį pasiėmė savo neoficialiu adjutantu, jam patikėjo saugoti dokumentus. P. Jakšto būrys be mūšio paėmė Šilutę ir Rusnę, pasitelkdami nemažai vietinių lietuvininkų.

Sugrįžęs iš laidotuvių K. Banys aplankė P. Jakštą ir jų draugystė tęsėsi. Abu dalyvavo Sąjūdžio veikloje.

Abu Kazimierai ir Petras jau Amžinybėje…

Parengė Stasė Skutulienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Rekomenduojami video

Visi naujausi straipsniai

Baigiasi vasariškas rugsėjis, žadamas rudeniškas spalis

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša apie savaitgalio orus. Rugsėjo 29 d., penktadienį, dar bus 21-26 laipsniai šilumos, lietaus nežadama. Rugsėjo 30 d., šeštadienį, paskutinę rugsėjo dieną, naktis bus šilta, net +12 – 17°C. Vidurnaktį pajūrį pasieks ir lietaus debesys, iki ryto trumpai palis daugelyje vietovių. Vėjas pūs 8-13 m/s, pajūryje gūsiai sieks 15-17 m/s. Dieną prie jūros bus  +17-19°C, kai kur sušils iki +20-22°C. Spalio 1 d., sekmadienį, gali palyti. Vėjas pūs 15-17 m/s. Naktį bus  +8-13°C, kiek šilčiau bus tik

Nuo šiandien streikuoja mokytojai. Tiesa, ne visi

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (vadovas Andrius Navickas) skelbia, kad nuo rugsėjo 29 d., penktadienio, 3000 Lietuvos mokytojų streikuoja. Šios profesinės sąjungos vadovas A. Navickas tikina, kad streikas galėtų trukti apie mėnesį.   Žygiuos pėsčiomis į Vilnių… Paskelbtame streike dalyvaujančių mokyklų sąraše yra Šilutės Pamario progimnazija, Šilutės Vydūno gimnazija, Šilutės pirmoji gimnazija ir Žemaičių Naumiesčio gimnazija. Prasidėjus streikui, dalis protestuojančių pedagogų ir juos palaikančių Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) atstovų pėsčiomis pajudės į Vilnių prie Vyriausybės rūmų, į V. Kudirkos aikštę.

Įspūdinga galimybė mokiniams: dalyvaukite FLEX programoje ir nemokamai praleiskite mainų metus JAV

JAV ambasada Lietuvoje ir Amerikos tarptautinio švietimo taryba kviečia moksleivius dalyvauti FLEX programoje. Šią mainų programą remia JAV vyriausybė. FLEX programa suteikia galimybę moksleiviams gyventi amerikiečių šeimose ir mokytis amerikiečių mokyklose 2024-2025 mokslo metais. FLEX programą 1992 m. sukūrė JAV Kongresas. Ši vienerių metų trukmės mainų programa yra visiškai finansuojama ir skirta vidurinių mokyklų moksleiviams, atvykstantiems į JAV. Programos metu moksleiviai sužino apie JAV bei supažindina amerikiečius su Lietuva. Kiekvienas stipendiją gavęs mokinys vienerius metus bus JAV priimančios šeimos nariu

Artėja sudėtingas metas vairuotojams: pataria kaip tamsiuoju metų laiku sumažinti riziką kelyje

Nors vis dar džiugina šilti orai, sparčiai artėjančio šaltojo sezono pradžią pranašauja trumpėjančios dienos. Vairuotojams tai reiškia, kad vis daugiau laiko teks vairuoti tamsoje ir sudėtingesnėmis oro sąlygomis. Šios aplinkybės šaltuoju metų laiku lemia didesnį pavojų kelyje ir išaugantį eismo įvykių, kurių priežastis yra prastas matomumas, skaičių. Draudimo bendrovės ERGO Lietuvoje Verslo klientų transporto draudimo portfelio valdytojas Rimvydas Pocius sako, kad kiekvienais metais tokių avarijų įvyksta bent keli tūkstančiai. Nemažos dalies jų būtų galima išvengti laikantis pagrindinių saugaus vairavimo principų

Taip pat skaitykite