Šilutės savivaldybės biurokratams – Seimo kontrolieriaus kirtis

Gydytojos Reginos Kulpienės-Jaunienės ir 14 kitų Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų skundą dėl Šilutės rajono savivaldybės biurokratinių veiksmų Seimo kontrolierius Raimondas Šukys pripažino pagrįstu. „Savivaldybė nevykdė jai pavaldžios įstaigos (Šilutės PSPC) ir jos vadovo veiklos efektyvios priežiūros ir kontrolės“, – nurodyta 14 lapų Seimo kontrolieriaus pažymoje, pateiktoje šių metų kovo pradžioje.

Šilutės PSPC darbuotojai teigė esą nepatenkinti tuometinės merės D. Žebelienės ir administracijos direktoriaus R. Ambrozaičio formaliu ir biurokratišku darbu, nes nesulaukė jokių veiksmų dėl nesutarimų su įstaigos vyr. gydytoja J. Ažukaitiene. Darbuotojų susitikime su mere, mero pavaduotoju A. Balčyčiu, PSPC stebėtojų tarybos nariais V. Kainovaičiu, J. Purliu kolektyvas išsakęs savo pastabas ir pasiūlymus. 2013 m. vasarį žlugusiame Ūkio banke Šilutės PSPC prarado 1,8 mln. Lt, tačiau iš rajono vadovų jokių veiksmų nesulaukta. Įvyko dar vienas kolektyvo ir Savivaldybės vadovų bei atstovų pokalbis, jame dėl ligos nedalyvavo PSPC vyr. gydytoja J. Ažukaitienė. Laikinai vyr. gydytojo pareigas einančiam L. Indriuškai buvo pateiktas klausimų sąrašas, į kuriuos ir vėliau atsakymų negauta. Kolektyvas pateikė Savivaldybei raštą, kad nepasitiki vyr. gydytoja J. Ažukaitiene. Savivaldybės taryba nepritarė Šilutės PSPC finansinei ataskaitai ir vyr. gydytojos veiklos ataskaitai. Kolektyvo iškeltų problemų neanalizavo nei Savivaldybė, nei PSPC stebėtojų taryba. Kilo abejonių, ar gali be konkurso vyr. gydytoja J. Ažukaitienė priimti į darbą padalinio vadovus, ar gali be steigėjo leidimo eiti ir gydytojo higienisto pareigas? Skunde teigiama, kad rajono vadovai nesiskaito su kolektyvu, elgiasi biurokratiškai, jų veikla labiau panaši į neveikimą. Su skundu pateikti keli oficialūs raštai.
Seimo kontrolierius R. Šukys kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas pateikti su skunde minimais įvykiais susijusius dokumentus. Jie būtini tiriant Savivaldybės administracijos pareigūnų veiklą (neveikimą), tačiau nebus vertinama Savivaldybės tarybos ir jos komitetų veikla.
Seimo kontrolieriui atsakymą pateikė tuometinė rajono merė D. Žebelienė. Be kita ko, merė pripažįsta, kad vyr. gydytoja J. Ažukaitienė be rajono Tarybos, savivaldybės administracijos ir įstaigos stebėtojų tarybos žinios ėjo ir antras pareigas. Nuo 2013 m. birželio 1 d. J. Ažukaitienė nebevadovauja įstaigai. Tiesa, nutylėta, kad J. Ažukaitienei išmokėta 6 mėnesių atlyginimų dydžio išeitinė kompensacija… Merės D. Žebelienės rašte pažadėta: „Paskyrus naująjį (…) centro vadovą, bus organizuojamas stebėtojų tarybos posėdis ir parengta ilgalaikė įstaigos veiklos strategija bei rekomendacijos dėl šios įstaigos darbuotojų darbo sąlygų gerinimo“.
Pažadas, žinoma, gražus, tačiau iš valdžios atstatydinta Savivaldybės vadovybė tesuspėjo vyr. gydytoju paskirti viešuosius pirkimus tvarkiusį ir mediko išsilavinimo neturintį Liutaurą Indriušką, kuris į kolektyvą neįnešė nei ramybės, nei tvarkos. Per 4 šių metų mėnesius dar nepateikė Savivaldybei siūlymo net pakeisti įstaigos struktūrą, nes vadintis vyr. gydytoju šis darbuotojas neturėtų.
Kolektyve verda aistros, jau susikaupė nemažai priekaištų ir šiam PSPC vadovui, o Savivaldybės taryba nepritarė praėjusių metų įstaigos finansinės veiklos bei vadovo ataskaitai, nors L. Indriuška antrąjį praėjusių metų pusmetį jau buvo laikinasis vadovas. Taryba nusprendė neskirti šiam vyr. gydytojui kintamosios atlyginimo dalies.
Išvardinus daug įstatymų, teisės aktų ir net aktualių teismo nutarčių panašia tema, padarytos skundo tyrimo išvados. Seimo kontrolierius konstatavo, kad Savivaldybės administracija neužtikrino tinkamo PSPC darbuotojų prašymų nagrinėjimo, buvo pažeisti konstituciniai teisinės valstybės, valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms, teisės viršenybės, gero administravimo, atsakingo valdymo, skaidrumo principai, todėl skundas dėl savivaldybės administracijos biurokratinių veiksmų laikytinas pagrįstu.
Vyr. gydytoja J. Ažukaitienė ėjo ir kitas pareigas, ko Savivaldybė nežinojo, nors privalu turėti tokią informaciją. Vyr. gydytoja J. Ažukaitienė kaip įstaigos vadovė pareigas atliko aplaidžiai ar visai neatliko, nesirūpino tinkamu darbo laiko, darbo užmokesčio nustatymu ir t. t. Įstaigos įstatuose nurodyta, kad į padalinių vadovų pareigas priimama konkurso keliu, už konkurso organizavimą atsako vyr. gydytojas. Savivaldybės administracija nepagrįstai neįžvelgė pažeidimo ir nesiėmė konkrečių veiksmų, t. y. nekontroliavo įstaigos ir jos vadovės veiklos, priimant darbuotojus į Greitosios medicinos pagalbos skyriaus vedėjo pareigas.
J. Ažukaitienė nepateikė jokių konkrečių pasiūlymų dėl Ūkio banke įšaldytų įstaigos lėšų. „Darytina išvada, kad Savivaldybė nekontroliavo PSPC ir jo vyr. gydytojos veiksmų, susijusių su įstaigos ūkine veikla, darbuotojų priėmimu, darbuotojų tinkamų darbo sąlygų užtikrinimu, t. y. Savivaldybė nevykdė jai pavaldžios įstaigos ir jos vadovo veiklos efektyvios priežiūros ir kontrolės“, – rašoma pažymoje.
Pripažįstama, kad šiuo atveju Savivaldybė netinkamai vykdė funkcijas, o pareigūnų veiksmuose galima įžvelgti aplaidumo ir biurokratizmo požymių, tokiu būdu buvo pažeisti iš Konstitucijos kylantys teisinės valstybės, valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms, teisės viršenybės bei gero administravimo, atsakingo valdymo (teisėtumo, objektyvumo ir kiti) principai.
Nors skundas dėl savivaldybės administracijos biurokratinių veiksmų laikytinas pagrįstu, Šilutės PSPC kolektyvas ir naujasis vyr. gydytojas (neturintis medicinos išsilavinimo) L. Indriuška tebesiaiškina tarpusavio reikalus, vėl plaukia skundai į valdžios institucijas…

„Pamario“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Visi naujausi straipsniai

COVID-19 situacija Šilutės ligoninėje

Dėl nepalankios epidemiologinės situacijos, Šilutės ligoninėje atidedamos visos planinės operacijos ir hospitalizacijos, pacientų lankymas draudžiamas nuo 2021 m. spalio 27 d. Lietuvai galynėjantis su ketvirtąja COVID-19 užkrato banga, vis naujų iššūkių patiria ir Šilutės ligoninė. Esant įtarimams, atlikus antrąjį PGR testą, koronavirusas diagnozuotas Vidaus ligų skyriaus pacientui. Nedelsiant profilaktiniai testai buvo atlikti ir kitiems skyriaus pacientams bei darbuotojams. Šiandien paaiškėjo, kad infekcija pasitvirtino dar 9 pacientams. Sergančių darbuotojų nenustatyta. Atsižvelgiant į susidariusią padėtį, pranešama, kad Šilutės ligoninėje buvo imtasi visų

Grabupiuose sprogo ir užsidegė malūnas

Grabupiuose sprogo ir užsidegė malūnas, per nelaimę nukentėjo vienas darbininkas. Pirmadienį apie 10.30 val. buvo gautas pranešimas, kad Grabupiuose, Kiaulių auginimo ūkyje, įvyko sprogimas malūno viduje, kilo gaisras. Atvykus gelbėtojams, iš pastato veržėsi dūmai. Kilusį gaisrą vandens laistymo žarna gesino vienas darbuotojas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad Sprogimo banga išgriovė 30 metrų aukščio pastato sieną, išdužo visi pirmo aukšto langai, išvirto lauko durys, užsidegė viduje laikyti polietileniniai maišai su miltais. Per gaisrą nukentėjo viduje buvęs darbininkas. Nukentėjusysis patyrė

Vietinės bitės Lietuvoje gali išnykti

Lietuvos mokslininkai vos prieš kelerius metus atrado vietines – lietuviškas – bites, tačiau šiandien joms gresia išnykti. Todėl svarstoma jas saugoti valstybės kontroliuojamuose selekciniuose branduoliuose. Apie tai, kas ir kaip galėtų tapti tokiais selekciniais branduoliais, kas galėtų parengti vietinių bičių išsaugojimo programą, Žemės ūkio ministerijos atstovai Marcinkonyse diskutavo su Dzūkijos Nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos vadovybe ir mokslininkais. Mokslininkai ištyrė, kad kai kuriuose tradiciškai bitininkaujančiuose bitynuose dar yra apie 45 proc. išlikusių motininių linijų, priklausančių vietinio medunešės

Šokių grupės „Juknaičiai“ sėkmė konkurse „Pora už poros“

Dvi dienas Prienuose vyko konkursinio festivalio „Pora už poros“ nacionalinis turas. Smagiame, spalvingame renginyje laureato vardą pelnyti siekė per šešiasdešimt liaudiškų šokių grupių iš visos šalies ir lietuvių bendruomenių Seinuose bei Punske (Lenkija) šokių kolektyvai.  Konkurse dalyvavo ir Šilutės rajono vyresnio amžiaus žmonių liaudiškų šokių grupė „Juknaičiai“, pasirodymas sulaukė pripažinimo ir gero įvertinimo. Šis konkursas vyksta kas ketveri metai. Juknaitiškių kolektyvas šiame konkurse dalyvauja nuo pat 1997 metų. Nuolatos pelnydavo prizines vietas, o 2001 ir 2005 metais tapo laureatais. Sėkmė

Taip pat skaitykite