Padėkota spaudžiantiems pėdas Švėkšnos gyvenime

Pasak Švėkšnos seniūno Alfonso Šepučio, nors žmonės ir eina gyvenime tais pačiais keliais, bet ne visi palieka vienodai ryškius pėdsakus. Prasidėję metai yra gera proga atsigręžti atgal, padėkoti ryškiausią pėdsaką įspaudžiantiems Švėkšnos gyvenime. Padėkoti žmonėms, kurių darbai kuria įvairiapusį, įdomų gyvenimą ne tik Švėkšnos seniūnijos, bet ir viso Šilutės rajono bei šalies gyventojams. Padėkos žodį tarę Švėkšnos seniūnijos, „Saulės“ gimnazijos, vaikų lopšelio-darželio, Specialiojo ugdymo centro atstovai ir Švėkšnos parapijos klebonas Saulius Katkus pakvietė į Rūtos ir Edvardo Mikelių išpuoselėtą „Alsės“ sodybą.

Daugiausia dėmesio ir pripažinimo sulaukė Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktorė Dalia Dirgėlienė ir Švėkšnos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ingrita Riterienė.

 

Pagerbti 2014-ųjų metų švėkšniškiai
Pernai jau antrus metus švėkšniškiai internetinio tinklaraščio administratoriaus Jono Girskio kvietimu siūlė ir rinko Švėkšnai labiausiai nusipelniusį žmogų. Iš ilgo pasiūlytų kandidatų sąrašo balsuota už Vaidotą Didžiūną, Vytautą Raibį, Praną Kuzą, Violetą Astrauskienę, Moniką Žąsytienę, Violetą Giedraitienę, Ingritą Riterienę, Dalią Dirgėlienę, Edgarą Rūtelį. Už šias kandidatūras sulaukta 1500 balsų. Daugiausia dėmesio ir pripažinimo sulaukė Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktorė Dalia Dirgėlienė ir Švėkšnos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ingrita Riterienė.
Padėkos vakaro metu išrinktosioms skirti gražiausi žodžiai, įteiktos stiklinės skulptūros su Švėkšnos simboliais ir glėbiai gėlių. Linkėta nepavargti ir toliau eiti tuo pačiu keliu.
Metų švėkšniškes sveikinęs Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis pastebėjo, kad būtent moterys geba daugiau įžvelgti problemų, jos yra atsparesnės stresui ir sunkumams. Pelnytą titulą linkėjo garbingai nešioti visus metus, jo siekti ir ateityje. Merui pritardamas administracijos direktorius Sigitas Šeputis patikino ypač džiaugiasi esąs Dalios Dirgėlienės darbdavys.
Neužmiršo aktyviausių švėkšniškių
Švėkšnos medaliai „Už iniciatyvą ir aktyvumą“ įteikti mokytojai Danguolei Jančauskienei, daug metų organizuojančiai kilnią akciją „Padėkime tiems, kurių nelanko Kalėdų Senelis“, bei šauniausios Inkaklių bendruomenės „Ašva“ pirmininkui Valentinui Vanagui. Medaliai įteikti mokytojui, moliūgų akcijos organizatoriui Vaidotui Didžiūnui, Švėkšnos neįgaliųjų draugijos pirmininkei Ingritai Riterienei, „Tėviškės“ bendrijos pirmininkei Onutei Pintverienei, renginius organizuoti talkinančiam Vytautui Raibiui, kuris, beje, pasiūlė Švėkšną paskelbti ne tik vestuvinių muzikantų festivalių, bet ir vestuvių sostine. V. Raibys patikino, kad Švėkšnos bažnyčioje kasmet tuokiasi apie 60 porų, dar apie 600 porų atvažiuoja į Švėkšną fotografuotis.

Vakaro dalyviai džiaugėsi nuveiktais darbais ir dėkojo vieni kitiems.

Padėkota paramą ir pagalbą teikiantiems
Švėkšnos medalis „Už paramą ir pagalbą“ įteiktas Juozui Mikužiui, padedančiam atstatyti po audrų griuvusių medžių apgadintus paminklus bei talkinančiam organizuojant renginius. Toks medalis įteiktas ir sutuoktiniams Danutei ir Sigučiui Bočkams, o 2015-ųjų metų kalendoriai – Reginai ir Rimui Paulauskams, Aušrai ir Antanui Martinkams, Onutei ir Petrui Šertvyčiams, Violetai ir Algimantui Toliušiams. Už paramą ir pagalbą padėkota Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui, Šilutės rajono merui Vytautui Laurinaičiui, administracijos direktoriui Sigitui Šepučiui, Švėkšnos parapijos klebonui Sauliui Katkui, švėkšniškiams Jolantai ir Vytautui Marcinkevičiams bei Rūtai ir Edvardui Mikeliams. Už seniūnijos aktualijų sklaidą padėkota žiniasklaidos atstovams.
Geros žinios
Savivaldybės vadovai, nors ir atviravo, kad ne ką spėjo nuveikti Švėkšnos seniūnijos labui, tačiau pažėrė gerų žinių. Švėkšna yra viena iš trijų rajono seniūnijų, kuriai patekus į tikslinių teritorijų sąrašą bus skiriama apie 4 mln. litų (daugiau nei pusantro milijono eurų). Švėkšnos „Saulės“ gimnazija turės stadioną, kurio statybai numatyta 500 tūkst. litų (144 810 Eur), o kur dar stebėjimo kameros vidaus ir gimnazijos teritorijai stebėti. Tokios kameros bus įrengtos ir Švėkšnos specialioje ukdymo mokykloje, kuri įtraukta į valstybės investicijų specialiąją programą, leisiančią vykdyti pastatų renovaciją. Kita gera naujiena švėkšniškiams, kad pagaliau pasibaigs senos Vilkėno gatvės problemos.
Klebono padėkos
Švėkšnos parapijos klebonas Saulius Katkus pastebėjo, kad bažnyčia nėra vien pastatas, jos teritorija – gerokai platesnė, nes parapija peržengia ir seniūnijos ribas. Dėkojo seniūnui A. Šepučiui, be kurio palaikymo daugelis parapijiečių iniciatyvų nebūtų įgyvendinta, Ingritai Riterienei ir visai neįgaliųjų bendruomenei, miškininkams, prieš Kalėdas pasirūpinusiems eglutėmis, Daivai Žemgulienei ir Jolantai Paldauskienei, papuošusioms eglutes, Sauliui Bitinui, Teresėlei, Antanui Bružui, Remigijui Oželiui, Redai Kundrotaitei, Vytautui Marcinkevičiui ir kitiems aktyviems talkininkams.
Gimnazijos padėkos
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos direktorė Dalia Dirgėlienė ir pavaduotoja Rima Poškienė pasidžiaugė, kad gimnazija sulaukė brandos, buvo gerai įvertinta nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros: „Komisijos pirmininkas išvažiuodamas patikino, kad Švėkšnos „Saulės“ gimnazija tarp kaimiškųjų gimnazijų yra gerokai aukščiau nei respublikos vidurkis“. Pasak direktorės, šis nuopelnas priklauso ir gimnazijos moksleivių tėvams, kurie aktyviai kelia problemas ir padeda jas spręsti. Vis dėlto, pasak D. Dirgėlienės, gimnazijos mokytojas ne tik moko, jam tenka būti advokatu, teisininku, mediku, globėju, socialiniu darbuotoju, tėvu ir net magu, kad iš 5 litų padarytų 50.
Padėkota didelę paramą gimnazijai per projektų finansavimą teikiančiam žinomo politikos ir kultūros veikėjo, Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio giminaičio Vacio Šaulio paramos fondui „Saulys fundation“. Padėkota mokyklą remiantiems švėkšniškiams verslininkams Jolantai ir Arūnui Paldauskams, Ritai ir Algirdui Tamašauskams, Vytautui Marcinkevičiui, Reginai ir Rimui Paulauskams, Albinai ir Antanui Ambrozams, Albinai Bumblauskienei, Antanui Martinkui, Viktorui Šlyžiui.
Dovanojo knygas
Švėkšnos specialiojo ugdymo centro veikla, renovuotu bendrabučiu pasidžiaugė direktorė Laima Navickienė. Priminusi vieną reikšmingiausių akcijų „Padovanok vaikui knygą“, kurios metu centro biblioteką papildė net 600 knygų, padėkojo prie šios akcijos išsipildymo talkinusiai ir visokeriopai rėmusiai Švėkšnos muzienininkei Monikai Žąsytienei.
Vaikų lopšelio-darželio direktorė Rita Bagdonienė padėkojo žmonėms, kurie negailėdami savo laiko, jėgų, geranoriškumo prisideda prie įstaigos kūrimo: Astai ir Audriui Urmulevičiams, Vytautui Bliūdžiui, Ritai ir Algiui Tamašauskams.
130 narių neįgaliųjų bendruomenės vardu Ingrita Riterienė dėkojo Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui, seniūnui Alfonsui Šepučiui, prelatui Petrui Stukui, Jonui Girskiui, Reginai ir Rimui Paulauskams, Danutei ir Sigui Štulcams, Mindaugui Nogaičiui, Jurgitai Rumšienei, Violetai ir Algimantui Toliušiams, Danutei Gailiūnienei, Antanui Bružui, Stasei ir Jonui Norkams, Vytautui Raibiui, Daliai Dirgėlienei.
Violeta Astrauskienė priminė, kad Emilijos Platerytės atminimo draugijos Švėkšnos skyrius padėkos teikimą inicijavo prieš 4 metus. Simbolinę padėkos premiją už istorinio paveldo saugojimą, visuomenės švietimą, muziejaus įkūrimą šiemet skyrė Aušrai ir Antanui Martinkams, Elenai ir Kęstučiui Paulauskams.
Inkaklių bendruomenės „Ašva“ pirmininkas Valentinas Vanagas dėkojo aktyviems inkakliškiams, seniūnui A. Šepučiui, jo palinkėjimus vainikavo Inkaklių seniūnaičio Valerijaus Volkovo atliekama daina.
„Išimu ir dėkoju dalį savo širdies, be jūsų nieko nepadarytume“, – prisipažino seniūnas Alfonsas Šeputis.
Kelią į Švėkšną net potvynio užlietu keliu įveikusios Rusnės ansamblio „Luotužė“ moterys dovanojo nuotaikingą programą. Viliokės dainininkės ir dainavo, ir dovanėlių dovanojo. Pati įspūdingiausia dovana buvo skirta seniūnui.
Padėkos baigėsi, laukė vaišės, žaidimai, bendrystė ir seniūno palinkėjimas: „Jei norite, kad gyvenimas šypsotųsi, dovanokite gerą nuotaiką“.

Laima PUTRIUVIENĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Visi naujausi straipsniai

Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną – apie saugumą keliuose visiems eismo dalyviams

Rugsėjo 26 d., sekmadienį,  Lietuvoje jau dvyliktą kartą bus minima Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Jos tikslas – priminti visiems apie pagarbą vieni kitiems kelyje, pagalvoti, ar mes, kiekvienas iš mūsų, tinkamai elgiamės kelyje. Anot VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcijos) direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus, svarbiausia – kiekvieno atsakomybė už save patį ir kitą žmogų. Todėl minėdami Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną primename, kad saugumas priklauso tik nuo mūsų pačių. Vienas neatsakingas poelgis – viršytas greitis, vairavimas apsvaigus, važiavimas neprisisegus

Martyno Pekarsko „Pilis“ – personalinė paroda Kintuose

Spalio 1 d. penktadienį, 17.00  val. „Kintai Arts“ rezidencijoje (Kintai, Kuršių g. 30) atidaroma Martyno Pekarsko personalinė kūrybos paroda “Pilis”. Šioje parodoje autorius pristato savo poros metų darbo Kintuose – studijoje miške – rezultatus. Tarp didelio formato eksponatų tapyba, muzikiniu metodu atlikti piešiniai, „ready-made“ artefaktai, tekstai. „Neišeik pro duris ir pažinsi pasaulį. Nedirsčiok pro langą ir išvysi kelius. Juo toliau nukaksi, juo mažiau žinosi. Tad išmintingas žmogus neina ir žino; nežiūri ir permato; neveikia ir nuveikia“. Laozi Parodos autorius:  – Aš

COVID-19: „Šilutės rajone situacija grėsminga“

Taip šiandien, rugsėjo 24-os rytą, sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šilutės skyriaus vedėja Roma Jovaišaitė. Kadangi praėjusios paros, rugsėjo 23 d., duomenis Statistikos departamentas skelbia po pusės dešimtos, R. Jovaišaitė paminėjo statistiką, sietiną su rugsėjo 22 d. situacija. 100 tūkst. gyventojų Lietuvoje tenka 550,7 susirgimo atvejo. Šilutės rajone šis skaičius siekia 1008,4 atvejo, tai penkta vieta Lietuvoje, prasčiau tik Rietavo, Telšių, Klaipėdos miesto ir Palangos savivaldybių teritorijose. Užtat Raseinių rajone šis skaičius tėra 137,2… Lietuvoje per savaitę iš atliktų tyrimų

Meras praskleidė Savivaldybės detektyvo uždangą

Šilutės r. savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio rugsėjo 17 d. potvarkiu buvo sudaryta tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija. Ir po pirmojo komisijos narių susirinkimo niekas nieko neaiškino. Pirmininkė dėl nedarbingumo nedalyvavo, kiti keturi nariai informacijos siūlė kreiptis vis į savo kolegas… Tai ir beliko pavadinti itin slaptu detektyvu Šilutės rajono savivaldybėje. Tuomet rašėme: 2021 m. rugsėjo 17 d. mero Vytauto Laurinaičio potvarkiu sudaryta Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija. Kieno ir kokį nusižengimą tirs ši komisija? Paslaptis! Daugiau išsiaiškinti nieko nepavyko…   Visas ankstesnis straipsnis

Taip pat skaitykite