Baigiamojoje konferencijoje aptarti įgyvendinti projektai ir ateities vizijos

VVG „Pagėgių kraštas“ sėkmingai įgyvendino 2007-2013 m. ES paramos strategiją. Rugsėjo 11 d. Pagėgių savivaldybės Turizmo informacijos centre įvyko baigiamoji konferencija, kurios metu buvo aptarti projekto „Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2007-2013 strategija“ metu įgyvendinti projektai bei pristatyta 2014-2020 m. „Leader“ paramos programa.

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkui Edmundui Inciui už bendradarbiavimą įteikė padėkos raštą.

Socialinis verslas
Renginio metu VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkas Edmundas Incius pateikė išsamią apžvalgą apie VVG „Pagėgių kraštas“ 2007-2013 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimą: „VVG Pagėgių kraštas buvo įsteigta 2008 m. Pirmojo laikotarpio strategija buvo paruošta ir pradėta įgyvendinti 2010 m. Buvo suplanuota įgyvendinti 47 projektus, bet aktyvių valdybos sektorių atstovų pastangomis įgyvendinome net 55 projektus, kuriems skirta per 1,474 mln. €. Visi įgyvendinti projektai atitiko strategijos iškeltus tikslus ir buvo sėkmingai įgyvendinti.
VVG „Pagėgių krašto“ valdybą sudaro 3 skirtingi sektoriai: nevyriausybinių organizacijų, verslo bei vietos valdžios. Džiugu, kad visą laikotarpi jie dirbo vieni kitus suprasdami ir palaikydami, todėl pavyko pasiekti teigiamų rezultatų. Norėčiau asmeniškai padėkoti strategijoje dalyvavusioms bendruomenėms, VVG „Pagėgių kraštas“ valdybos nariams, administracijos darbuotojams bei Pagėgių savivaldybei, kuri ženkliai prisidėjo prie vykdomų projektų kofinansavimo“.
Pranešimą „Partnerystės vaidmuo plėtojant socialinį verslą kaimo vietovėse“ skaitė Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Stonys. Jis analizavo galimo socialinio verslo apimtis, veiklos principus ir formą VVG teritorijoje.
„ES pasirinko socialinį verslą kaip vieną pagrindinių įrankių kovoti su nedarbu ir augančia socialine atskirtimi, nes unikalus jo modelis šiuo metu efektyviausiai sprendžia opias regiono problemas. Socialinis verslas dėl savo lankstumo ir galimybės pritraukti skirtingus materialius ir nematerialius paramos šaltinius gali pasiūlyti savo prekes ir paslaugas net mažiausias pajamas turintiems gyventojams. Socialiniam verslui būdingas labai platus veiklos spektras. ES valstybėse narėse socialinis verslas dažniausiai veikia trijose srityse: integracijos į darbo rinką (mokymai bedarbiams ir reintegravimas į darbo rinką), asmeninių paslaugų (vaikų priežiūra, paslaugos senjorams, nuotolinės paslaugos, pagalba socialiai atskirtiems žmonėms ir pan.) ir socialiai atskirtų vietovių plėtros (socialinis verslas labai nutolusiose kaimo vietovėse, reabilitacinės programos kaimo vietovėse)“, – pasakojo S. Stonys.

Baigiamojoje konferencijoje aptarti įgyvendintieji ir būsimi projektai.

Gyventojai nusiteikę talkinti
Konferencijoje Aleksandro Stulginskio universiteto Mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas pristatė LEADER programą 2014-2020 m. ES finansiniu laikotarpiu bei VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijos vietos plėtros strategiją. Jis akcentavo kaimo plėtros 2014-2020 m. svarbą: „VVG „Pagėgių kraštas“ apima dalį Mažosios Lietuvos ir įeina į Lietuvos Respubliką, sudarydama penktąjį Lietuvos etnokultūros regioną. Dabartinė Pagėgių savivaldybės teritorija – rečiausiai apgyvendinta Tauragės apskrityje ir viena iš rečiausiai apgyvendintų šalyje. VVG „Pagėgių krašto“ teritorija yra viena mažiausių kaimo vietovių VVG teritorijų Respublikoje. Kraštas taip pat susiduria su tam tikrais sunkumais: čia didesnis nei šalyje nedarbas, mažesnis darbo užmokestis, opios socialinės atskirties problemos.
Kraštas išsiskiria ne tik skaudžia ir visos Lietuvos istorijos raidai įtakos turėjusia praeitimi, bet ir gausiais rekreaciniais ištekliais. Pagėgių sav. teritorijoje 2011 m. užfiksuota daug didesnė neigiama nei kitur natūrali gyventojų kaita. VVG atlikta sociologinė apklausa atskleidė vietos gyventojų pozityvų požiūrį į nevyriausybinių organizacijų ūkinę veiklą ir teigiamą nusiteikimą talkinti organizuojant bendruomenines paslaugas. Pagėgių krašto NVO pamažu įsisavina naują ūkinės veiklos kryptį. VVG teritorijoje jau yra įgyvendinta keletas NVO ūkinės veiklos projektų, o NVO deklaruoja norą toliau dirbti šia linkme. Įgyvendinti bendruomenių surastas problemas padės nauja 2014-2020 m. LEADER metodo programa“, – kalbėjo R. Čiūtas.
Įteiktos padėkos
Renginio metu už sutelktą ir geranorišką bendradarbiavimą sėkmingai gyvendinant VVG „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2007-2013 m. strategiją padėkos raštai įteikti Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojui S. Stoniui, VVG „Pagėgių kraštas“ valdybos pirmininkui E. Inciui ir Aleksandro Stulginskio universiteto Mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovui R. Čiūtui.
Už sėkmingą VVG „Pagėgių kraštas“ vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos įgyvendinimą padėkos raštu ir atminimo dovana padėkota VVG „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovo pavaduotojai Stanislavai Bružienei bei VVG „Pagėgių kraštas“ finansininkei Ramutei Barkauskienei. Valdybos nariams, bendruomenių pirmininkams įteiktos atminimo dovanos.
Po pranešimų vykta apžiūrėti įgyvendintų vietos projektų. Konferencijos dalyviai darbą baigė pažintine kelione Pagėgių krašto laivu „Skalva“, grožėdamiesi Nemuno upės vingiais, Rambyno kalnu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Visi naujausi straipsniai

Pasak entnologo L. Klimkos, iki Šeštinių dera viską pasėti

Paskutinį pavasario mėnesį paprastai švenčiame ir dvi kilnojamąsias katalikų bažnyčios šventes – Šeštines ir Sekmines. Šeštinės – Kristaus dangun įžengimo šventė, kilnojama pagal Velykų laiką tarp gegužės 4 ir birželio 2 d., būna šeštosios savaitės po Velykų ketvirtadienį. Tai privaloma šventė tikintiesiems. Kryžiaus dienos Pirmosios trys tos savaitės dienos pažymimos kaip taikos, sveikatos ir derliaus maldavimų dienos. Šios dienos dar buvo vadintos Kryžiaus dienomis. Kadaise Lietuvos kaimuose visas tas dienas žmonių būriai giedodami litanijas eidavo melstis prie kaimo kryžių. Jie

Vyriausybė pritarė, kad medžiotojams būtų privaloma drausti civilinę atsakomybę

Vyriausybė pritarė Seimo siūlymui įvesti privalomą civilinį draudimą kiekvienam medžiotojui. Tačiau siūlo nustatyti vėlesnę šios prievolės įsigaliojimo datą ir numatyti instituciją, kuri vykdys priežiūros funkciją. „Medžiotojai turi apsidrausti, nes tai apsaugos juos pačius nuo įvairių sudėtingų situacijų, kuriose jie gali atsidurti įvykus nelaimei medžioklės metu. Todėl šis sprendimas yra tikrai prasmingas“, – komentavo aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Medžioklės įstatyme įtvirtinus pareigą medžiotojams draustis civilinės atsakomybės draudimu bus garantuojamas žalos atlyginimas tretiesiems asmenims, jei jiems, jų sveikatai ar turtui būtų padaryta

Meldinių nendrinukių sutiktuvės Šyšos polderyje

Po kelių metų pertraukos, birželio 1 d. Šyšos polderyje vyks meldinių nendrinukių sutiktuvės. Šį paukštį saugantys ūkininkai ir gamtos mylėtojai kviečiami 12 val. prie Šyšos polderio 2-osios siurblinės, kur, ragaujant skanias vaišes ir klausantis supančios gamtos garsų, vyks neformalus bendravimas su gamtininkais, bus aptariamos šios rūšies apsaugos naujovės, diskutuojama apie ūkininkams iškylančias problemas. Vakare (nuo 19 val.) susirinkusieji bus kviečiami pasitikti saulėlydį klausantis meldinių nendrinukių Šyšos polderio pievose. Išvykimas 19 val. nuo Šyšos polderio 2-osios (naujosios) siurblinės. „Nekantraujame po visų

Pasak VMI, šilutiškiai už 2021 metus dar nesumokėjo beveik 186,8 tūkst. eurų GPM

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Klaipėdos AVMI) informuoja, kad beveik 900 Šilutės r. savivaldybės gyventojų gegužės–birželio mėnesiais sulauks pranešimų apie deklaruotą ir laiku nesumokėtą gyventojų pajamų mokestį (GPM) už 2021 m., kurį reikėjo sumokėti iki gegužės 2 d. Šilutiškiai už praėjusius metus bendrai skolingi 186,8 tūkst. eurų GPM. VMI gyventojus apie turimas skolas informuoja savo iniciatyva per Mano VMI, o nesinaudojančius e.paslaugomis – paštu. „Didžioji dalis mokesčių mokėtojų mokesčius deklaruoja ir sumoka laiku, dėkojame jiems. Visgi kasmet turime ir vėluojančių.

Taip pat skaitykite