Tag Archives: prijungimas

Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos karinio vado neleis užmiršti nauja knyga

Gegužę Klaipėdos universitetas (KU) visuomenei pristatys naują knygą, skirtą Jonui Budriui – žvalgybininkui, konsului ir Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos karinės operacijos vadui. Gegužės 10 d., minint 135-ąsias šios istorinės asmenybės gimimo metines, Lietuvoje prisimenami ir pagerbiami jo darbai kuriant ir stiprinant Lietuvos valstybę. 2023-iaisiais, kurie Seimo nutarimu Lietuvoje buvo paskelbti Klaipėdos krašto metais, į Lietuvą iš Čikagos grįžo ir Klaipėdoje buvo iškilmingai perlaidoti Jono Budrio ir jo žmonos Reginos palaikų pelenai. KU, prisidėjęs prie valstybinių laidotuvių organizavimo, šiai progai parengė

Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos minėjimas Šilutėje

Trečiadienį, sausio 15-ąją, Šilutėje paminėtos 97-osios Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos metinės. Tradiciškai minėjimas vyko prie Šilutės rajono savivaldybės esančio paminklinio ženklo, skirto 1923 m. sausio įvykiams priminti. Pagarbą 1923 metų sukilimo dalyviams atidavė KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės atstovai kartu su Šilutės šaulių kuopos nariais. Šilutės meno mokyklos pedagogas Gražvydas Raila trimitavo Mažosios Lietuvos himną, dainavo mišrus politinių kalinių ir tremtinių choras „Pamario aidas“. „Ši diena – išdidi ir didi ne tik Klaipėdos kraštui, bet ir visai Lietuvai. Drąsus