Tag Archives: planai

Savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane – milijonai eurų

Gruodį Šilutės rajono savivaldybės taryba posėdyje turėtų apsispręsti dėl 2023-2025 m. strateginio veiklos plano, pagal kurį bus tvirtinamas ir kitų metų rajono biudžetas. Savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos kartu su savivaldybe rengia strateginį veiklos planą, viena iš jo dalių yra programa, kurioje nustatyti tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), numatytos lėšos ir vertinimo (produkto, rezultato, efekto) kriterijai. Tarybos patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano, kuriame pateikiamas preliminarus lėšų poreikis, pagrindu bus sudaromas savivaldybės 2023 metų biudžetas. 2023-2025 m. strateginį

Vyriausybė pritarė energijos taupymo priemonių planui

Vyriausybėje šiandien pritarta Energetikos ministerijoms siūlomoms energijos taupymo priemonėms ir rekomendacijoms, kurios leistų per dvejus metus išlaidas energetinėms sąnaudoms sumažinti 800 mln. eurų. Iš viso energetinio efektyvumo didinimui per paramos priemones 2021-2027 m. bus skirta 1,3 mlrd. eurų, iš jų viešajam sektoriui – 207 mln. eurų, gyventojams – 900 mln. eurų, verslui – 225 mln. eurų. Planai Planuojama, jog įpareigojus viešojo sektoriaus institucijas sunaudojamą energiją sumažinti 20 procentų per artimiausius dvejus metus.  Įgyvendinant siūlomas greitojo, vidutinio ir ilgojo laikotarpio taupymo