Tag Archives: pievų

Šiais metais daugiamečių pievų atkurti nereikės

Europos Komisijai priėmus deleguotojo reglamento papildymą, susijusį su pirmuoju geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartu, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) reikalavimą dėl daugiamečių pievų atkūrimo pripažįsta netekusiu galios. Visiems žemės ūkio veiklos subjektams iki kovo 20 d. bus išsiųsti pranešimai apie daugiamečių pievų atkūrimo procedūros netaikymą. Europos Komisija priėmė papildytą deleguotąjį reglamentą, kurio vienas iš papildymų valstybėms narėms suteikia galimybę netaikyti reikalavimo atkurti daugiametes pievas, jeigu plotas, kuris turi būti pertvarkytas į daugiametes pievas arba kuriame turi būti įkurtos daugiametės

Palankios žinios iš Europos Komisijos dėl daugiamečių pievų

Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryba svarstė Europos Komisijos (EK) pristatytą administracinės naštos ūkininkams mažinimo paketą, kuriame atlieptas Lietuvos prašymas peržiūrėti reikalavimus dėl daugiamečių pievų užskaitos. Pakete yra ir kiti Europos ūkininkams svarbūs siūlymai. Tikimasi, kad netrukus bus rasta išeitis dėl Lietuvai aktualiausio daugiamečių pievų klausimo, kurio galimus sprendimus žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas prieš mėnesį aptarė su ES žemės ūkio komisaru Janusz Wojciechowski. Planuojama, kad Europos Komisijos deleguoto reglamento pakeitimas pagal taikomas procedūras bus pateiktas ES Tarybai

Pievų, pelkių nauda ir joms kylantys pavojai

Gamtosaugininkus neramina šalyje besiplečiantys suartų daugiamečių pievų plotai, akivaizdžiai matomi Nacionalinės mokėjimų agentūros paskelbtame Daugiamečių pievų atstatymo žemėlapyje, skelbia Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas. Šiame žemėlapyje skaisčiai raudona spalva dega daugiamečių pievų sunaikinimo faktai. Pievos, suartos tiek mineraliniuose, tiek ir durpiniuose dirvožemiuose, sunaikinant jose tarpusią biologinę įvairovę ir sukeliant nemenkas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) emisijas. Suarta dalis ir durpingų Paluknio, Amalvo pelkinio komplekso ir net Pamario pievų, garsėjusių turtinga biologine įvairove. Žemės ūkiui tenka reikšmingas vaidmuo klimato