Tag Archives: verslui

Paraiškos dėl paramos verslui kurti priimamos nuo birželio 3 d.

Dažniausiai norintiems dirbti savarankiškai verslo pradžiai trūksta finansinių lėšų. Užimtumo tarnybos parama verslui kurti (PVK) gali būti išeitis tokioje situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Nuo birželio 3 d. bus priimamos paraiškos ir jas galima teikti 30 dienų nuo informacijos apie atranką paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje. Vienos steigiamos darbo vietos dydis negalės viršyti 31 LR Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio sumos (šiuo metu – iki 28 644 Eur). Šiemet ketinančių teikti paraiškas laukia lankstesnis nagrinėjimo procesas. Anksčiau tiesioginėms darbo funkcijoms nebūtinų

Šilutės rajono savivaldybės parama vietos verslui

Šilutės rajono savivaldybės administracija kviečia Šilutės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Prašymai priimami nuo spalio 2 d. iki spalio 31 d. 17 val. Prašymai priimami Šilutės rajono savivaldybės administracijoje, „Viename langelyje“ (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė), arba pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu el. p.  administracija@silute.lt (popierinės paraiškos turi būti pateikiamos vokuose). Konsultacijas darbo dienomis teikia Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Bičkauskienė, tel. +370 656 84 899, el. p. rasa.bickauskiene@silute.lt. Savivaldybės informacijoje taip pat