Tag Archives: planas

2024-2026 metais…

tarybos nariai

Šilutės rajono savivaldybės taryba sausio mėnesio pabaigoje planuojamame posėdyje turėtų apsispręsti, ar pritarus 2024-2026 metų savivaldybės strateginiam veiklos planui. Savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos, bendradarbiaudamos su kuruojančiais padaliniais, o Savivaldybės padaliniai, bendradarbiaudami su Planavimo ir plėtros skyriumi, rengia strateginių veiklos planų projektus. Viena iš strateginio veiklos plano dalių yra programa, kurioje nustatyti tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), numatytos lėšos ir stebėsenos rodikliai. Tarybos patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės 2024-2026 m. strateginio veiklos plano, kuriame pateikiamas preliminarus lėšų poreikis, pagrindu bus sudaromas Savivaldybės