Tag Archives: tankus

Pritarta Pėstininkų divizijos įteisinimui ir tankų „Leopard 2“ platformų įsigijimui

Sausio 23 d., Valstybės gynimo taryba pritarė Krašto apsaugos ministerijos pateiktam siūlymui principinės kariuomenės struktūros įstatymą papildyti nauju kariuomenės junginiu – Pėstininkų divizija ir jai būtino sunkinančio pajėgumo – tankų platformos „Leopard 2“ pasirinkimui. Valstybės gynimo taryboje svarstytas principinės kariuomenės struktūros ir karių ribinių skaičių įstatymo pakeitimo projektas numato, kad pėstininkų divizija bus plėtojama steigiant naujus arba stiprinant esamus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus. Plėtojant Pėstininkų diviziją siūloma steigti naują karinį vienetą – Artilerijos pulką, o esamus karinius dalinius siūloma reorganizuoti: