Už nepamatuotą norą susidoroti – teismo kirtis ir nepelnyta našta savivaldybės biudžetui

Nijolė Kovaliova, buvusi Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė.

Ilgus mėnesius trukęs Pagėgių savivaldybės vadovų politinės galios demonstravimo, kerštavimo ir persekiojimo spektaklis prieš mane baigtas. Jį teko nutraukti Tauragės apylinkės teismui, kuris birželio 10 d. paskelbė sprendimą, kuriame sakoma, kad Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius savo sausio 8 d. potvarkiu mane iš Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorės pareigų atleido NETEISĖTAI. Šį mero potvarkį teismas panaikino, o už nekokybiškai ir angažuotai į mano asmenį nutaikytą V. Bendaravičiaus inicijuotą politinį susidorojimą, Pagėgių savivaldybės gyventojai bus priversti apmokėti savivaldybei pateiktą keliasdešimties tūkstančių eurų sąskaitą.

Ar turės padorumo V. Bendaravičius ir jį supantys savivaldybės politikai iš savo asmeninių kišenių atlyginti šią padarytą finansinę žalą savivaldybės ir jos įstaigų biudžetui?

Atkaklios Pagėgių savivaldybės mero V. Bendaravičiaus ir jo pavaduotojo Edgaro Kuturio pastangos susidoroti su manimi kainavo daug. Buvau pažeminta kaip žmogus, kaip specialistė, išgyvenau nuolatinį politinį mobingą ir viešai skelbiamą netiesą. Atsiprašymo už patirtus karčius išgyvenimus nesulaukiau, bet ir nesitikiu – tam reikia turėti vyriškos drąsos ir elementaraus padorumo jausmą. Deja, ne visiems politikams jis duotas.

Šiandien esu pasiryžusi dar kartą prisiminti šią garbės Pagėgių savivaldybei nedarančią istoriją ir siunčiu visiems gyventojams bei įstaigų darbuotojams žinią – nepaisant siaurų politikų užgaidų, teisingumas mūsų šalyje egzistuoja, tik už jį reikia pakovoti.

Kaip viskas prasidėjo?

2021 m. sausio 8 d. Pagėgių savivaldybės tinklapyje www.pagegiai.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje „Pagėgių savivaldybė“ atsirado štai tokia žinia: „Pagėgių savivaldybės mero 2021 m. sausio 8 d. potvarkiu Nr. M2-2 „Dėl Nijolės Kovaliovos darbo sutarties nutraukimo“ nuo š. m. sausio 8 d. nutraukta Nijolės Kovaliovos, Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorės, darbo sutartis ir N. Kovaliova atleista iš užimamų pareigų. Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į sistemingą N. Kovaliovos darbo pareigų pažeidimus, tiesioginio vadovo, Pagėgių savivaldybės mero, nurodymų ignoravimą ir nevykdymą, Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo įsakymų nevykdymą, tendencingą trukdymą įgyvendinant Pagėgių savivaldybės tarybos, mero, administracijos vadovų priimtus sprendimus.“

Savo Facebook paskyroje šia informacija suskubo pasidalinti ir savivaldybės mero pavaduotojas E. Kuturys. Jis, beje, buvo 2021 m. sausio 8 d. Pagėgių savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-1 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės pirmininkas. E. Kuturio vadovaujama darbo grupė turėjo įvertinti pateiktą mano, kaip Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorės, 2021 m. sausio 7 d. raštą Nr. A2-4 „Dėl atsakymo į Jūsų raštą“ bei įpareigota pateikti siūlymą dėl galimo sutarties nutraukimo nedelsiant per kuo trumpesnį laiką.

Apie šios sudarytos darbo grupės „produktyviai“ trumpą veiklą išeitų parašyti atskirą straipsnį… Net ir Tauragės apylinkės teismas birželio 10 d. sprendimu nusistebėjo, pažymėdamas, kad mero potvarkis ir darbo grupės sprendusios dėl siūlymo atleisti ieškovę posėdis įvyko tą pačią dieną. Mero potvarkis dėl ieškovės atleidimo buvo priimtas praėjus 13 minučių nuo darbo grupės posėdžio pradžios, todėl teismui kilo pagrįstų abejonių dėl objektyvaus ir nešališko darbo grupės sudarymo bei posėdžio metu ieškovės atžvilgiu darbo sutarties nutraukimo inicijavimo, atsižvelgiant į tai, kad, per tokį ypatingai trumpą laiką – nepraėjus nei 2 valandoms nuo darbo dienos pradžios – atlikta tiek daug procedūrinių veiksmų.

Tai buvo puolimo prieš mane pradžia. Tačiau kaip ir kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio, taip ir mano teises ir teisėtus interesus bei gynybos būdus įtvirtina eilė teisės aktų: Konstitucija, Darbo kodeksas, tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai, įstatymai, vyriausybės nutarimai ir kt. norminiai teisės aktai. Nusprendžiau ryžtingai gintis.

Nesutikdama su tokiu politikų sprendimu, sausio 28 d., kreipiausi į teismą ir pateikiau ieškinį atsakovams – Pagėgių savivaldybei ir Pagėgių savivaldybės Šeimos gerovės centrui (taip šiuo metu vadinasi įstaiga, sujungus dvi savivaldybės biudžetines įstaigas – Socialinių paslaugų centrą ir Vaiko globos centrą),  dėl mano atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo sutarties nutraukimo teismo sprendimu, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, kompensacijos už neteisėtą atleidimą ir neturtinės žalos priteisimo.

2021 birželio 10 d. Tauragės apylinkės teismo sprendimu,  buvo nuspręsta iš dalies tenkinti mano ieškinį ir pripažino atleidimą iš darbo neteisėtu, priteisė iš darbdavio piniginę kompensaciją už priverstinį pravaikštos laiką, 6 mėnesių išeitinę kompensaciją, ir bylinėjimosi išlaidas, tačiau į darbą negrąžino, nes panaikinta mano darbo vieta. O tam buvo kruopščiai ruoštasi. Kaip ir minėjau, atleido neteisėtai iš darbo, naujai paskirtas lojalus vadovas atsiėmė iš teismo skundus, ir toliau tęsė galimai neteisėtą reorganizaciją, kad kuo skubiau panaikintų mano darbo vietą.

Tikiuosi, kad meras V. Bendaravičius ir vicemeras E. Kuturys visuomenei pateiks informaciją apie teismo sprendime neįvardintas savivaldybės išlaidas – išorės teisininkų konsultacijoms ir  atstovavimą teisme, bei  tuščiai gaišintą savivaldybės administracijos darbuotojų laiką.

Buvusio Socialinių paslaugų centro patalpos iki šiol dar tuščios.

Kovai prieš mane buvo sutelktos gausios biurokratų pajėgos. 2020 m. birželio 18 d. Pagėgių savivaldybės sprendimu Nr. T-116 „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro 2019 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos audito atlikimo“ inicijuotas mano tuomet vadovautos įstaigos veiklos patikrinimas. Nuo pat pradžių buvau įsitikinusi, kad jau šio sprendimo potekstėje buvo nustatyta politinė užduotis – rasti būdų kaip mane atleisti centro direktorę iš pareigų.

Sutapimas ar ne, tačiau tos pačios dienos tarybos posėdyje sprendimu Nr. T-115 „Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo“ buvo patvirtintas ir naujos daugumos naujas vicemeras E. Kuturys, vėliau pademonstravęs „ypatingą dėmesį“ mano asmeniui. Tas pats, kuris vardan patogios valdiškos vietos gyventojams rinkimuose prižadėjo skaidrumą ir šviesą, o dabar, mano nuomone, tapo sukto, pagiežingo ir kerštingo politiko įsikūnijimu.

Po angažuotai užsakyto įstaigos finansinės atskaitomybės ir veiklos audito Pagėgių savivaldybės taryba 2020 m. rugpjūčio 27 d. priėmė sprendimą Nr. T1-159 „Dėl sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrą“. Kad tokiais tempais būtų sprendžiamos tikros, o ne dirbtinai išgalvojamos problemos Pagėgių savivaldybėje…

Dėl šio sprendimo aš, kaip įstaigos vadovė, 2020 m. rugsėjo 23 d. pateikiau skundą bei paprašiau teismo pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones: laikinai sustabdyti šio sprendimo galiojimą. Regionų apygardos administracinis teismas Klaipėdos rūmai skundą priėmė, tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonių nepritaikė.

Pagėgių savivaldybės tarybos valdantieji didino apsukas toliau ir jau 2020 m. lapkričio 5 d. priėmė sprendimą „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro reorganizavimo“. Dėl šio sprendimo, atstovaudama įstaigai, 2020 m. lapkričio 17 d. pateikiau dar vieną skundą teismui bei paprašiau pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones: laikinai sustabdyti šio sprendimo galiojimą. Regionų apygardos administracinis teismas Klaipėdos rūmai 2020 m. lapkričio 19 d. nutartimi patenkino šį  Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir nusprendė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamą Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-208 galiojimą.

Toks teismo sprendimas sukėlė V. Bendaravičiaus, E. Kuturio ir jų klikos įsiūtį, kuris virto asmenine politikų vendeta prieš  mane, deja, baigėsi didžiuliais finansiniais nuostoliais savivaldybei. Aprašyti visas politikų pakurstytos istorijos ir jos tąsos – skundo pateikimo teismui ir jo atsiėmimo – „peripetijas“,  neužtektų jaučio odos. Šie politikų žaidimai eilinį kartą atskleidė karčią tiesą – Pagėgių savivaldybės vadovų ir jiems lojalių asmenų elementarios moralinės, teisinės ir politinės kompetencijos trūkumą.

Prieš 2020 m. rugsėjo 24 d. posėdį tarybos nariams buvo pristatyta savivaldybės kontrolieriaus parengta audito ataskaita, su kuria aš, kaip įstaigos vadovė, buvau supažindinta tik rugsėjo 17 d. Dar tą pačią dieną raštu Nr. A2-96 informavau Pagėgių savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą, jog kategoriškai nesutinku su  tam tikromis išvadomis ir paprašiau nustatyti protingą terminą, kad galėčiau pateikti paaiškinimus. Į pateiktą prašymą atsakymo negavau, tačiau nepaisant to, vos per 3 darbo dienas, tai yra 2020-09-21 raštu Nr. A2-99,  Pagėgių savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai pateikiau išsamius paaiškinimus dėl Audito išvados, nesutikau su išvadomis argumentus, kuriuos paprašiau įrašyti į Audito išvadą ir atitinkamai pakoreguoti Audito išvadoje pateiktas rekomendacijas. Dar daugiau, 2020-09-24 raštu paprašiau Pagėgių savivaldybės mero V. Bendaravičiaus suteikti galimybę pasisakyti dėl Audito išvados 2020-09-24 tarybos posėdžio metu, tačiau tai padaryta nebuvo. Matyt, V. Bendaravičius su E. Kuturiu pabijojo, kad mano argumentai gali priversti tarybos narius pakeisti savo nuomonę.

Netruko praeiti nė savaitė, kaip 2020-09-30 pasirodė mero raštas Nr. R2-2461 „Dėl darbo pareigų pažeidimo“, kuriame aš, įstaigos vadovė, informuojama, kad „Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. rugsėjo 23 d. audito išvados Nr. K3-AI11 „Dėl BĮ Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro audito“ pagrindu, jai kaip įstaigos vadovui fiksuojamas darbo pareigų pažeidimas už aplaidumą organizuojant įstaigos veiklą ir kokybišką darbą, netinkamą Įstaigos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, finansinę veiklą, racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą.“

Šiek tiek pasidomėjus Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos rengiamų Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartų (TAAIS) nuostatomis, pvz. „Ataskaitos paskelbimas nėra audito proceso pabaiga. Paskelbus ataskaitą, turi būti stebimas audito poveikis” ir “Auditorius, atlikdamas veiksmus po audito, privalo sutelkti dėmesį į tai, ar audituotas subjektas tinkamai išsprendė problemas ir per protingą laiką pagerino dėl tokių problemų susiklosčiusią padėtį. (3000/139 TAAIS)”, pasidaro aišku, kodėl politikai nelaukė kontrolieriaus parengtų rekomendacijų įvykdymo termino (numatyta rekomendacijų įgyvendinimo planą parengti iki 2021 m. sausio 4 d.) – labai reikėjo skubėti pašalinti mane iš pareigų, nes užgautos vyriškos ambicijos kunkuliavo.

O kad tos ambicijos būtų patenkintos, V. Bendaravičiui ir E. Kuturiui teko ieškoti priežasčių antram menamam mano užimamų pareigų pažeidimo atradimui.

Prasidėjo potvarkių, įsakymų, nurodymų, raštų pasiutpolkė. Meras rašė, administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas rašė, prašė paaiškinimų, atsakymų. Ir vis neįtikau su atsakymais, vien dėl to, kad nepatiko atsakymų turinys. Kasdien prieš darbo pradžią galvodavau, o kas šiandien bus blogai, ko šiandien politikai sugalvos pareikalauti?

Ir štai, pagaliau… 2020-12-18 išleidžiamas dar vienas savivaldybės mero V. Bendaravičiaus raštas Nr. R2-1946 „Dėl darbo pareigų pažeidimo“, kuriame rašoma, jog „į sistemingą tiesioginio vadovo – Pagėgių savivaldybės mero nurodymų, prašymų nevykdymą, [man], kaip įstaigos vadovui fiksuojamas darbo pareigų pažeidimas ….. „ Kokį nenorą, kokį faktinį pažeidimą – konkrečiai nevardijama. Tik deklaruojamos pareigybės aprašyme, Centro nuostatuose bendrosios funkcijos.  Taukšt ir yra antras, atkaklių politikų nuomone, man nustatytas darbo drausmės pažeidimas.

Puolimas tęsiasi toliau. 2021 m. sausio 7 d. savivaldybės direktoriaus pavaduotojas E. Dargužas raštu Nr. R2-15 informuoja merą, kad 2021-01-06 baigėsi terminas, kai Pagėgių socialinių paslaugų centras turėjo atlaisvinti patalpas.  Nieko nelaukdamas, 2021-01-08 meras V. Bendaravičius sudaro darbo grupę, apie kurią jau minėjau ir kurios dėka atsiradusį mero potvarkį teismas pripažino neteisėtu. Mano nuomone, susidoroti su manimi siekusi darbo grupė, vadovaujama vicemero E. Kuturio, skubėjo apsvarstyti „pažeidimus“ bei nutarė savivaldybės merui siūlyti nutraukti darbo santykių sutartį. „Gražus“ kolektyvinis politinis sprendimas, tik ar taip pat kolektyviai solidariai darbo grupės nariai balsavę „UŽ“ ir V. Bendaravičius su E. Kuturiu drauge gražins savivaldybės žmonėms pinigus, kuriuos teismo valia teko išmokėti už neadekvačias politines ambicijas?

Aš teisinėmis priemonėmis sieksiu,  kad V. Bendaravičius ir jį supantys savivaldybės politikai iš savo asmeninių lėšų atlygintų savivaldybės ir jos įstaigų biudžetui  padarytą finansinę žalą.

Išgyvenau daug. Nuo 2021 m. sausio 15 d. beveik kas savaitę (sausio 22 d., vasario 6 d.) laikraštyje „Šilokarčema“ buvo spausdinami užsakomieji straipsniai apie „blogietę“ N. Kovaliovą, kurie buvo kurpiami remiantis tik gandais, straipsnių autoriaus pasamprotavimais.

2021-01-21 savivaldybės mero ir vicemero surengtoje spaudos konferencijoje, kurią moderavo tas pats straipsnių autorius, pagrindinis akcentas buvo Socialinių paslaugų centras ir jo „blogietė“ direktorė  (beje, moderatorius net nepasidomėjo, kad Pagėgių socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, o ne “valstybės įmonė“ kaip minėjo jis). 2021-01-27 socialinėje Facebook paskyroje „Pagėgių savivaldybė“ paskelbta informacija apie buvusios Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorės veiksmus. Visuose straipsniuose neapsieita be manęs, kaip buvusios įstaigos direktorės menkinimo, žeminimo. Tai skaudino, bet tuo pačiu ir vertė kovoti už tiesą iki galo.

Man sustreikavo sveikata, patiriamas stresas, vykdomas politinis mobingas, daroma įtampa, mesti klaidingi kaltinimai dar ilgai turės pasekmių mano savijautai. Per septyniolika mano darbo metų socialinėje srityje viskas buvo gerai, įstaigai, man kaip vadovei  jokių priekaištų niekuomet nebuvo, o dabar, per pusmetį, virtau pačia blogiausia įstaigos vadove, kurią reikėjo atleisti.

Tokia yra tiesos, padorumo ir principų turėjimo kaina.

Nijolė Kovaliova,

buvusi Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė

Užsak. pr2021/56

 

Vienas komentaras

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Suskaičiuokite teisingai (apsauga nuo robotų): *

Rekomenduojami video

Visi naujausi straipsniai

Įamžinama seserų elzbietiečių veikla Švėkšnoje

2023 m. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus Švėkšnos ekspozicija įgyvendina projektą „Šv. Jokūbo festivalis Švėkšnoje: seserų elzbietiečių veikla Švėkšnoje“. Projekto tikslas – įamžinti vienuolės Antaninos Žemgulytės-Bonitos bei seserų elzbietiečių veiklą Lietuvoje ir Švėkšnoje. Po Pirmo pasaulinio karo nepriklausomoje Lietuvoje susiklostė palankios sąlygos augti vienuolijoms. 1918–1940 m. Lietuvoje naujai įsikūrė 11 ordinų ir kongregacijų vienuoliai: vargdienių seserys, kazimierietės, kryžietės, elzbietietės, pranciškonės, jėzuitai, kapucinai, dominikonai, saleziečiai, pranciškietės ir salezietės. 1924 m. į Lietuvą iš Karaliaučiaus, kur buvo įsikūręs kongregacijos provincijos centras su noviciatu,

Kaip tinkamai laikyti nusipirktą pieną

Pienas – vienas perkamiausių lietuvių maisto produktų. Kad jis išlaikytų savo skonį ir maistines savybes iki pat galiojimo laiko pabaigos, jį parsinešę namo turėtume laikytis tam tikrų taisyklių. Dalis iš jų, ko gero, yra žinomos daugeliui, tačiau kai kurios gali nustebinti. Apie tai, kokių klaidų vengti nusipirkus pieno, pasakoja prekės ženklą „Dvaro“ valdančios bendrovės „Pieno žvaigždės“ vyriausioji technologė Dalia Mickeliūnienė. Pienas turi būti laikomas šaldytuve. Tad įsipylę pieno, visuomet stenkitės kuo greičiau jį padėti atgal į šaldytuvą. Taip pat visuomet

Gydymo įstaigos gaus daugiau lėšų už suteiktas paslaugas, medikai – didesnius atlyginimus

Siekiant sudaryti sąlygas gydymo įstaigoms nuo 2024 m. sausio 1 d. didinti medikų darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc., sveikatos apsaugos ministro įsakymu padidintos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos. Tai leis gydymo įstaigoms gauti papildomų lėšų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) ir skirti jas darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Pagal padidintus įkainius būtų atsiskaitoma už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo šių metų lapkričio 1 d. „Laikomės įsipareigojimų reguliariai didinti medicinos darbuotojų atlygius – tai daroma peržiūrint įkainius

Su patyčiomis mokyklose vaikai kovoja pasitelkę piešinius

Patyčios tarp mokyklinio amžiaus vaikų yra viena opiausių problemų. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, patyčias patiria vidutiniškai 42 proc. berniukų ir 37 proc. mergaičių 40-yje labiausiai išsivysčiusių šalių. Pasipriešinti patyčioms nusiteikę ir Lietuvos vaikai, pasitelkę tam kūrybingas idėjas. „Su patyčiomis susidurti gali ne tik vaikai ar paaugliai, bet ir suaugusieji. Tačiau, jei suaugusieji gali apsiginti, labai dažnai vaikai jaučiasi bejėgiai prieš juos emociškai, o kartais net fiziškai žalojantį elgesį. Galime pasidžiaugti, kad patyčios mokyklose nebėra tabu – ši problema ne

Taip pat skaitykite