Tag Archives: žvalgybos

Lietuvos žvalgyba: kas ir kaip ją kontroliuoja

Aiškina advokatų kontoros „Marger“ jaunesnysis teisininkas Paulius Matemaitis Mūsų valstybėje žvalgybą vykdančioms institucijoms tenka didelė atsakomybė – užtikrinti visuomenės ir šalies saugumą nuo priešiškų valstybių ar organizacijų kenkėjiško veikimo, kuris ypač aktualus agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje. Siekiant šio tikslo, itin svarbu nepažeisti žmogaus teisių bei laisvių. Todėl demokratinei teisinei valstybei, ketinančiai užtikrinti, jog vykdant žvalgybinę veiklą būtų gerbiamos asmenų teisės, yra reikalingos žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo kontrolę vykdančios institucijos. Pagal Konstitucinio Teismo praktiką, saugumo tarnybų, vykdančių žvalgybinę veiklą, ir jų