Tag Archives: žemėtvarka

Svarbiausi 2023 metų aplinkosaugos pokyčiai

Nuo 2023-ųjų sausio įsigalioja nemažai naujų teisės aktų pakeitimų, skirtų aplinkos sektoriaus ir su juo susijusių sričių teisiniam reguliavimui tobulinti. Perima žemėtvarką Vienas svarbiausių pokyčių – Aplinkos ministerijai perleidžiami žemės valdymo ir naudojimo politikos klausimai. Jai tampa pavaldi institucija, atsakinga už šių reikalų įgyvendinimą – Nacionalinė žemės tarnyba. Aplinkos ministerija formuos valstybės politiką žemės reformos, žemėtvarkos, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, geodezijos, kartografijos, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo srityse, organizuos, koordinuos ir kontroliuos