Tag Archives: užimtumo

Nuo liepos – pokyčiai klientams

Liepos 1 d. įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, kurie palies bene visas klientų grupes. Supažindiname su svarbiausiais iš jų. Darbo ieškantiems asmenims Bedarbio statusas nebus naikinamas tais atvejais, kai bedarbis pats praneš bent vienai iš Užimtumo įstatyme nurodytų institucijų apie savo nelegalaus darbo faktą ir bendradarbiaus su šiomis institucijomis iki jos priims nutarimą. Ši sąlyga galios ir gavus informaciją apie tai, kad bedarbis teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus, pažeisdamas Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų