Tag Archives: už atliekų

Rinkliavos už atliekų tvarkymą mokėtojų dėmesiui

Informuojame, kad Šilutės rajono savivaldybės taryba 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-174 patvirtino naujus Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatus. Pagal naujų nuostatų 45 punkto pakeitimą juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, kurie turi galimybę naudotis individualiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, privalo pateikti NTO ir darbuotojų skaičiaus deklaraciją iki gruodžio 20 d., pagal kurią ateinantiems metams apskaičiuojamas minimalus konteinerių ištuštinimo skaičius. Deklaracijos forma pateikiama šių Nuostatų 4