Tag Archives: ūkyje

Biometano, biodujų panaudojimui žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą – 2 mln. eurų

Sausio 8 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbs kvietimą investicinei paramai „Biometano ir (ar) biodujų panaudojimas žemės ūkyje pakeičiant dyzelinį kurą“. 2024 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 2 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų. Kompensacinė išmoka (subsidija) vienam pareiškėjui yra 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, neviršijant 33 tūkst. eurų. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškas APVA priima nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, kol pakanka priemonei skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių