Tag Archives: ūkių

Smulkių ūkių plėtrai – 3 milijonai eurų

Nuo spalio 31 d. iki gruodžio 29 d. pirmą kartą  priimamos paraiškos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Labai smulkių ūkių plėtra“. Šiam paraiškų teikimo etapui skirta 3 000 000 Eur paramos lėšų, o didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui – 25 000 Eur. SP numatyta parama būtent labai smulkiems ūkiams. Paramą investicijoms į žemės ūkio gamybą nuspręsta suskirstyti pagal ekonominį ūkio dydį, kad daugiau galimybių pasinaudoti parama turėtų smulkūs ūkiai.