Tag Archives: ūkio

Įsigaliojo ūkininko ūkio įstatymo pataisos

Nuo liepos 1 d. įsigaliojo Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimai, susiję su ūkininko sodybos statyba. Pagal naująją įstatymo redakciją, gyvenamąjį namą su pagalbinio ūkio pastatais neurbanizuojamoje ir neurbanizuotoje  teritorijoje galės statyti ūkininkas, kuris bent trejus metus deklaravo pajamas iš žemės ūkio veiklos. Tačiau šis reikalavimas nebus keliamas statant kitos paskirties ūkinius pastatus, reikalingus ūkininko veiklai vykdyti. Taip pat numatyta, kad gyvenamasis namas su pagalbiniais pastatais galės būti statomas tik 2 ha ir didesniame nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype,

Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimui bei realizavimui – parama

Įvairios asociacijos ir pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, gaminantys ar perdirbantys kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, vėl gali kreiptis paramos jų populiarinimui ir realizavimui. Šiemet nauja tai, kad į šią paramą gali pretenduoti ir pareiškėjai, kurie vykdo veiklą pirminės gamybos sektoriuje. Paraiškos pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintas Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimo taisykles priimamos birželio 19-30 dienomis. Ministerija, siekdama didinti kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos apimtis, šiai priemonei skyrė 150