Tag Archives: tranzitas

Kaliningrado tranzito saugumui užtikrinti Europos Komisija skyrė 24 milijonus eurų

Europos Komisija priėmė sprendimą dėl papildomo finansavimo Specialiajai tranzito schemai ir skyrė 24 mln. eurų specialiosios tranzito schemos rizikos valdymo priemonėms įsigyti. Projektas, kurį įgyvendinant Valstybės sienos apsaugos tarnyba įsigys sraigtasparnį ir kitas transporto priemones bei specialią įrangą, skirtas sustiprinti su Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimu susijusių saugumo rizikų valdymą. „Papildomai gautos lėšos iš Europos Sąjungos padės užtikrinti maksimalų Kaliningrado tranzito schemos saugumą. Šiuo sudėtingu laikotarpiu turime skirti ypatingą dėmesį keleivių ir krovinių tranzitui traukiniais į Kaliningrado sritį. Pablogėjus geopolitinei situacijai

Vyriausybė pratęsė tranzitinį laikotarpį

Vyriausybė nutarė pratęsti tranzitinį laikotarpį kitų šalių piliečiams grįžti namo per Lietuvos Respublikos teritoriją iki 2020 m. kovo 26 d. 00:00 val. Iki 2020 m. kovo 26 d. 00:00 val. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus. Supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos Federacijos teritorijos