Tag Archives: teikti

Krašto apsaugos ministerija kviečia teikti paraiškas

Krašto apsaugos ministerija skelbia papildomą kvietimą nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas dėl projektų finansavimo. Krašto apsaugos ministerija kviečia nevyriausybines organizacijas savo veikla prisidėti prie krašto apsaugos stiprinimo ir teikti paraiškas savo veiklos programų daliniam finansavimui gauti. Nustatytos dvi prioritetinės 2024 metų II pusmečio projektų temos: Pasirengimas visuotinei gynybai per Ukrainos laisvės kovotojų patirties perdavimą ir išmoktas pamokas kare Ukrainoje. Laisvės kovotojus Ukrainoje remiančios iniciatyvos; antroji – Pasirengimas visuotinei gynybai: žinios ir įgūdžiai bepiločių orlaivių (dronų) valdymo srityje.  Veiklos programoms šiomis temomis