Tag Archives: taršiems

Vietoj 48 valandų – 7 darbo dienos

Taršaus automobilio techninės apžiūros dokumento galiojimas bus naikinamas po 7 darbo dienų nuo sprendimo surašymo momento. Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnams sustabdžius transporto priemonę ir nustačius, kad išmetamųjų dujų kiekis viršija ribines vertes, techninės apžiūros dokumento galiojimas bus panaikinamas po 7 darbo dienų nuo sprendimo surašymo momento, o ne po 48 val., kaip yra nustatyta dabar. Šis pakeitimas įsigalios nuo rugpjūčio 1 d. Apie transporto priemonių patikrinimų pradžią Aplinkos apsaugos departamentas informuos atskirai. Tai numato Lietuvos transporto saugos administracijos birželio