Tag Archives: svarstys

2024-2026 metais…

tarybos nariai

Šilutės rajono savivaldybės taryba sausio mėnesio pabaigoje planuojamame posėdyje turėtų apsispręsti, ar pritarus 2024-2026 metų savivaldybės strateginiam veiklos planui. Savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos, bendradarbiaudamos su kuruojančiais padaliniais, o Savivaldybės padaliniai, bendradarbiaudami su Planavimo ir plėtros skyriumi, rengia strateginių veiklos planų projektus. Viena iš strateginio veiklos plano dalių yra programa, kurioje nustatyti tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), numatytos lėšos ir stebėsenos rodikliai. Tarybos patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės 2024-2026 m. strateginio veiklos plano, kuriame pateikiamas preliminarus lėšų poreikis, pagrindu bus sudaromas Savivaldybės

Ar pritars?

Šilutės rajono savivaldybės taryba svarstys, ar pritarus dviem projektams. Vienas  projektas – „Šilutės rajono savivaldybės Sakučių žiemos polderio siurblinės ir Saugų bei Vilkyčių kadastro vietovių dalies griovių rekonstravimas“. Šilutės rajono savivaldybės administracija  numato prašyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos pagal  Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Projektas būtų įgyvendinamas Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir Europos Sąjungos paramos lėšomis. Paraiškos pagal grafiką priimamos nuo šių metų spalio 2 d. iki lapkričio

Seimas svarstys siūlymą atskirti baudžiamąją ir administracinę atsakomybę už atliekų išmetimą aplinkoje

Antradienį Seimas po pateikimo pritarė Aplinkos apsaugos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimams, kuriais siūloma atskirti baudžiamąją atsakomybę nuo administracinės už atliekų išmetimą aplinkoje. Tam siūloma nustatyti konkretų atliekų kiekį, kurį išmetus grėstų baudžiamoji atsakomybė. Taip pat numatoma griežtinti juridinių asmenų administracinę atsakomybę už neteisėtą atliekų išmetimą į aplinką, baudas didinant du kartus. Negalima toleruoti „Atvejai, kai nelegalūs verslai ar fiziniai asmenys siekdami maksimalios komercinės naudos ir vengdami tvarkymo išlaidų atliekas tiesiog išmeta gamtoje ar miesto teritorijoj negali būti toleruojami.

Seimas svarstys, kiek lėšų skirti savivaldybių tarybų nariams

Tęsiantis skandalams dėl savivaldybių tarybų narių piktnaudžiavimo kanceliarinėmis išlaidomis, Seime ketinama pateikti Vietos savivaldos įstatymo pataisas ir nustatyti fiksuotas vietos politikų veiklai skirtų lėšų lubas. Seimo nariai konservatoriai  Vilius Semeška, Jurgis Razma, Bronislovas Matelis, Irena Haase, Jonas Gudauskas bei Andrius Kupčinskas  registravo įstatymo pataisas, kuriomis siūloma numatyti, kad tarybos nariai galėtų gauti ne didesnę nei 0,2 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) išmoką – apie 370 eurų. Iniciatoriai teigia, kad iki šiol savivaldybių taryboms yra palikta teisė savo priimamuose reglamentuose pačioms

Programa įgyvendinta, kas padaryta?

Artėjančiame Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus svarstoma, ar pritarti Klaipėdos regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2022 m. įgyvendinimo ataskaitai. 2022 m. buvo vykdomos veiklos, susijusios su projektų įgyvendinimu (rengiami, tikslinami dokumentai, vykdomi darbai, įsigyjama įranga ir baldai). Rekonstrukcijos darbai baigti visuose aštuoniuose Šilutės objektuose: Rusnės g., Uosto g., Statybininkų g., Klaipėdos g., Žuvų g., Šilutės polderio teritorijoje su prieigomis, Janonio parke bei Turgaus aikštėje. Šiuo metu rengiamos Uosto g., Polderio teritorijos su prieigomis bei Turgaus aikštės užbaigimo deklaracijos. Įsigyta