Tag Archives: svarsto

2022 metais bibliotekos nurašė 2 150 131 knygą. Kur jas dėti?

Seimas pradėjo svarstyti kultūros ministro Simono Kairio pristatytas Bibliotekų įstatymo pataisas, kuriomis siekiama leisti bibliotekoms išdalyti nurašytas knygas, t. y. prieš atiduodant perdirbti nurašytas knygas atsirastų galimybė jas neatlygintinai perduoti fizinių ir juridinių asmenų nuosavybėn. Pataisų iniciatoriai pažymi, kad šis projektas parengtas atsižvelgiant į nuolat viešojoje erdvėje pasirodančius pranešimus ir negatyvią visuomenės reakciją dėl bibliotekų pripažintų nereikalingomis arba netinkamomis naudoti nurašytų knygų naikinimo (perdavimo utilizuoti). Pagal siūlomas nuostatas, Seimui priėmus įstatymo pakeitimus, kultūros ministras turėtų patvirtinti tvarką, kaip būtų vykdomas