Tag Archives: strategija

Savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane – milijonai eurų

Gruodį Šilutės rajono savivaldybės taryba posėdyje turėtų apsispręsti dėl 2023-2025 m. strateginio veiklos plano, pagal kurį bus tvirtinamas ir kitų metų rajono biudžetas. Savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos kartu su savivaldybe rengia strateginį veiklos planą, viena iš jo dalių yra programa, kurioje nustatyti tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), numatytos lėšos ir vertinimo (produkto, rezultato, efekto) kriterijai. Tarybos patvirtinto Šilutės rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano, kuriame pateikiamas preliminarus lėšų poreikis, pagrindu bus sudaromas savivaldybės 2023 metų biudžetas. 2023-2025 m. strateginį

Vakarų Lietuvoje stiprins technologijų ir jūreivystės mokymą

Vakarų Lietuva

Vakarų Lietuvos regionas pirmą kartą parengė vieningą planą, kaip skatins švietimo ir mokslo plėtrą iki 2030-ųjų. Tarp numatomų  pokyčių – 50 proc. daugiau besimokančiųjų regiono aukštosiose ir profesinėse mokyklose, penktadaliu daugiau besirenkančiųjų gamtos mokslų, technologines, inžinerines ir matematines (STEAM) studijų kryptis. Pusė šias kryptis studijuojančiųjų turėtų sudaryti merginos ir moterys. Vakarų Lietuvos regioną sudaro Klaipėdos ir Palangos miestų, Klaipėdos, Kretingos, Skuodo bei Šilutės rajonų ir Neringos savivaldybės. Jose iš viso gyvena 357 tūkst., arba apie 13%, šalies gyventojų. Atskiras dėmesys