Tag Archives: stojimas į aukštąsias mokyklas

Ką svarbu žinoti stojantiems į aukštąsias mokyklas?

Pamažu įsibėgėja priėmimas į aukštąsias mokyklas – stojantieji prašymus teikti gali iki liepos 24 d. Primename, į ką svarbu atsižvelgti visiems stojantiesiems.   Abiturientai, mokyklas baigsiantys šią vasarą ir norintys studijuoti universitetuose ar kolegijose, turi atitikti šiuos reikalavimus, kurie yra vienodi tiek stojantiesiems į valstybės finansuojamas, tiek nefinansuojamas vietas: būti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (netaikoma stojantiesiems į menų studijas) ir stojančiojo laisvai pasirinktą; trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis