Tag Archives: stiprins

G. Jakštas: neturime skirstyti mokyklų į geras ir blogas, visos turėtų įveikti kokybinę kartelę

Nuo ateinančių metų mokyklų tinklas savivaldybėse bus stiprinamas ne tik pagal jau anksčiau nustatytus kiekybinius, bet ir kokybinius kriterijus, tokius kaip: ugdymo aplinkos pritaikymas vaikams su negalia, prevencijos programų įgyvendinimas, galimybė gauti švietimo pagalbą,  besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą pasirinkti jiems svarbius mokomuosius dalykus ir kita. Tam šiandien pritarė Vyriausybė, patvirtindama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtus Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimus. Taip siekiama  pagerinti kokybiško bendrojo ugdymo prieinamumą, sumažinti atskirtį tarp skirtingų socialinių grupių žmonių,