Tag Archives: statuso

Gimnazijos galės išlaikyti savo statusą net ir neturėdamos vienuoliktos klasės

Mokyklos, kuriose dėl mažo mokinių skaičiaus nebus III gimnazijos klasės,  galės išlaikyti gimnazijos statusą. Jos III gimnazijos klases galės formuoti vėlesniais metais, jei susirinks reikiamas 21 mokinio skaičius. Net ir kurį laiką neformuojant III-IV gimnazijos klasės, mokykla galės išlikti gimnazija. Tokį paaiškinimą teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, gavusi klausimų iš savivaldybių dėl šių metų sausį įsigaliojusių Vyriausybės atnaujintų mokyklų tinklo kūrinimo taisyklių. Sprendimus dėl gimnazijos statuso keitimo priima savivaldybės taryba. Yra ir daug išimčių, kai galima sudaryti po vieną