Tag Archives: socialinės

Dėmesys socialinę riziką patiriantiems vaikams

Šilutės rajono savivaldybės taryba ruošiasi birželio mėnesio posėdžiui: šią savaitę posėdžius planuoja Tarybos komitetai. Vienas iš svarstomų reikalų – pritarti projektui, kuris paliestų vaikų iš socialinės rizikos šeimų ankstyvąjį ugdymą. Bus svarstoma, ar pritarus, kad partnerio teisėmis būtų dalyvaujama pažangos priemonės „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ projekte „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ (toliau – Projektas), kuris finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. Projekto tikslas – vaikų, augančių šeimose, kurios patiria socialinę riziką, įtraukimas