Tag Archives: smėlio

Atlikti tyrimai parodė: povandeniniame Baltijos pajūryje – daugiau smėlio

Aplinkos apsaugos agentūros Hidrologinių tyrimų skyriui atliekant kasmetinius jūros priekrantės gylių matavimus, numatytus Valstybinėje aplinkos monitoringo programoje, nustatyta, kad povandeninė priekrantės jūros teritorija seklėjo visuose stebėtuose ruožuose. Jūros priekrantė – tai su krantu besiribojanti jūros akvatorijos dalis, kurioje jūros dugną veikia banginiai procesai. Ties Lietuvos krantais priekrantės zonos riba pravedama maždaug ties 20 m gyliu. Jūros priekrantė užima apie 427 km² plotą. Jūros priekrantėje Aplinkos apsaugos agentūros specialistai gylių matavimus atlieka vienuolikoje ruožų, statmenai kranto linijai, nuo seklumos iki 20