Tag Archives: šių

Šių metų biudžetas

Vasario pabaigoje planuojamame Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje numatyta patvirtinti šių metų rajono biudžetą. Kas jame suplanuota? Sprendimas siūlomas toks Patvirtinti savivaldybės 2024 metų biudžetą  – 76 555 248 eurus pajamų, lėšų likutį metų pradžioje už 2023 metus – 7 622 804 eurus ir skolintas lėšas – 1 967 000 eurų. Asignavimus programoms finansuoti – 86 003 723 eurus. Savivaldybės 2024 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą  – 476 840 eurų. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams: sudarant ir tvirtinant 2024