Tag Archives: Šilutės kredito unija

Šilutės kredito unijos ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad š. m. kovo 28 d. 8:30 val. adresu Lietuvininkų g.32, Šilutė, šaukiamas eilinis (pirmasis) visuotinis Šilutės kredito unijos narių susirinkimas (10628 narių). Primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks, 2022 m. kovo 30 d. (trečiadienį) 10:00 val., adresu Lietuvininkų g.32, Šilutė. Darbotvarkė: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų