Tag Archives: seniūnaičiams

Kiek vertas seniūnaičio darbas? Gi 100 eurų per ketvirtį…

Šilutės rajono savivaldybės taryba svarstys išlaidų, susijusių su seniūnaičių veikla, apmokėjimo tvarkos aprašą. Kas pasiūlyta? Nedaug! Siūloma Šilutės rajono  seniūnaičiams padengti kas ketvirtį 100 eurų su šia veikla susijusių išlaidų. Būtent tokia išmoka galėtų būti skiriama kas ketvirtį seniūnaičiui su jo veikla susijusioms telefono, interneto ryšio, degalų automobiliui išlaidoms apmokėti. Išmokai gauti seniūnaitis turėtų patikti seniūnijos, kuriai priklauso jo atstovaujama seniūnaitija, seniūnui  prašymą dėl tokios išmokos. Taip pat seniūnuireikės pateikti šių išlaidų ataskaitą ir išlaidas pagrindžiančius bei apmokėjimą įrodančius dokumentus.

Siūlo numatyti išmokas seniūnaičiams: 10 proc. savivaldybės tarybos nario atlyginimo dydžio

Seime atsirado iniciatyva numatyti išmokas seniūnaičiui su jo veikla susijusioms kanceliarinėms, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti. Jei Seimas pritartų tokioms Seimo nario socialdemokrato Kęstučio Vilkausko įregistruotoms Vietos savivaldos įstatymo pataisoms, seniūnaičiai galėtų gauti išmoką, kuri būtų 10 procentų tos savivaldybės tarybos nario atlyginimo dydžio. Už šią išmoką seniūnaitis neturėtų atsiskaityti. Parlamentaras taip pat siūlo vietoj seniūnaičių sueigų ir išplėstinių seniūnaičių sueigų formuoti seniūnijų tarybas. Seniūnijos tarybą sudarytų seniūnijos seniūnaičiai ir bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai. Kai seniūnijos nesteigiamos, meras,