Tag Archives: seifas

Kaip saugiai namuose laikyti ginklus?

Kolekcionuoti šaunamuosius ir šaltuosius ginklus tai nėra tas pats, kas kolekcionuoti atvirukus, degtukų dėžutes ar pašto ženklus. Ginklų kolekcionavimui reikalinga gauti atitinkamų institucijų leidimą. Tad jei kolekcionuojate ginklus, geriausias yra seifas 5 ginklams. Kokia yra taikoma baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą ginklų laikymą ir kaip teisingai pasielgti? Jeigu namuose ar kur nors kitur laikote šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, Baudžiamasis kodeksas už tokį nusižengimą numato laisvės atėmimą nuo ketverių iki aštuonerių metų. Tad norėdami nepapulti įstatymo nemalonėn pirmiausiai turime gauti leidimą, garantuoti