Tag Archives: savivaldybės biudžetas

Patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

Vasario 29 d. vykusio Šilutės r.  savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas vieną svarbiausių dokumentų – Šilutės rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas, siekiantis 86 mln. eurų. Biudžetas, palyginus su praėjusių metų, padidėjo 5,6 proc.  Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms skirta 49 mln. Eur ir tai yra 15,3 proc. daugiau nei pernai. 2024 metų biudžete didžiausi asignavimai numatyti ugdymo kokybės, mokymosi aplinkos užtikrinimo ir sporto programoms. Daug dėmesio bus skiriama švietimui. Šiai sričiai suplanuota skirti 11,6 proc. didesnę sumą nei pernai – 34,6

Pokyčiai rajono piniginėje

Birželio 30 d. planuojamas Šilutės r. savivaldybės tarybos posėdis. Numatyta vėl tikslinti šių metų biudžetą: pajamas, išlaidas, kam skirtas lėšas švietimo, kultūros ir kitos įstaigos gali panaudoti. Kas keisis? Švietimas Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu skirta lėšų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti: Šilutės r. savivaldybei tenka beveik 31,8 tūkst. Eur dotacija. Ta pati ministerija skyrė  beveik 6 000 Eur išlaidoms, susijusioms su suaugusių asmenų, atvykusių į Lietuvą iš Ukrainos dėl Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos

Švėkšnos bažnyčiai iš Savivaldybės biudžeto siūloma skirti 10 000 eurų

Šilutės r. savivaldybės tarybos komitetai rengia nuotolinius posėdžius, ruošiasi kovo pabaigoje planuojamam Tarybos posėdžiui. Vienas iš svarstomų klausimų – prisidėti lėšomis prie Švėkšnos šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios taikomųjų vidaus ir išorės tvarkybos darbų projekto parengimo.   Projektui skirta lėšų iš Nekilnojamojo kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2021–2023 metų programos, Savivaldybė planuoja skirti 10 000 eurų iš Savivaldybės biudžeto Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programos. Švėkšnos parapija 2020 m. Kultūros infrastruktūros centrui pateikė paraišką „Dėl Švėkšnos šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios