Tag Archives: šauktiniai

Sudarytas 2024 m. šaukiamųjų į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašas

šauktiniai

Sausio 4 d. sudarytas šių metų karo prievolininkų sąrašas, į kurį įtraukti visi karo prievolę turintys ir teisės aktų reikalavimus atitinkantys jaunuoliai. Sąrašas buvo sudarytas nepriklausomų stebėtojų akivaizdoje panaudojant specialią kompiuterio programą. Į jį neįtraukti asmenys, kurie yra atlikę bei atlieka tikrąją karo tarnybą ar dėl sveikatos būklės negali jos atlikti ir tie, kuriems tarnyba atidėta teisės aktų nustatyta tvarka. Tobulina šaukimo tvarką „Pradėjome šių metų šaukimo į kariuomenę procedūras, jos prasideda nuo kviečiamų jaunuolių sąrašo sudarymo. Šiemet į prievolininkų

Sudaryti 2022 metų šauktinių sąrašai. Planuojama pašaukti 3828 jaunuolius

Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) sudaryti 2022 metų šauktinių sąrašai, į kuriuos įtraukta apie 54 tūkst. 18–23 metų jaunuolių. Iš jų į tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose planuojama pašaukti 3828 karo prievolininkus. „Mes pradėjome šaukimo į privalomą pradinę karo tarnybą procesą. Karo prievolė išlieka labai svarbiu institutu, nes saugumo situacija išlieka sudėtinga ir, įvadinčiau, net blogėjanti. Todėl atlikimas karo prievolės ir stiprinimas Lietuvos gynybinių pajėgumų yra labai svarbus. Šiandien buvo sudarytas sąrašas, į kurį pateko beveik 54 tūkst. jaunuolių“, – Krašto