Tag Archives: reikia

Reikia daugiau etatų

Šilutės rajono savivaldybės taryba turės posėdyje apsispręsti, ar padidinus rajono švietimo įstaigose etatų, kai gauta prašymų. Didžiausias leistinas darbuotojų skaičius švietimo įstaigose buvo patvirtintas pernai rugpjūčio 31 d. sprendimu. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra nustačiusi specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašą. Kadangi nustatyta, kaip turi būti organizuojama specialioji pedagoginė pagalba, Šilutės rajono švietimo įstaigos prašo padidinti pagalbos mokiniui specialistų skaičių, kad galėtų mokiniams specialiąją pagalbą teikti visa apimtimi.