Tag Archives: pirmininkai

Patvirtinti LSA komitetų pirmininkai, įsteigti du nauji komitetai

Rugpjūčio pabaigoje Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) komitetų sąrašą papildė dar du savivaldybėms svarbių sričių komitetai – Regioninės plėtros ir Susisiekimo. Savivaldybių asociacijai priklauso 60 Lietuvos savivaldybių. Po kovo 5 d. savivaldos rinkimų pasikeitė savivaldybių tarybų sudėtis, buvo tiesiogiai išrinkti merai. Tad radosi pokyčių ir LSA veikloje. Rugpjūčio 23 d. posėdyje LSA valdybos nariai patvirtino naujos kadencijos komitetų sąrašą bei jų veiklos kryptis. Valdyba taip pat pritarė naujosioms komitetų vadovų kandidatūroms. Komitetų pirmininkais tapo: Aplinkos apsaugos komiteto – Klaipėdos rajono meras