Tag Archives: pirks

Pritarta Pėstininkų divizijos įteisinimui ir tankų „Leopard 2“ platformų įsigijimui

Sausio 23 d., Valstybės gynimo taryba pritarė Krašto apsaugos ministerijos pateiktam siūlymui principinės kariuomenės struktūros įstatymą papildyti nauju kariuomenės junginiu – Pėstininkų divizija ir jai būtino sunkinančio pajėgumo – tankų platformos „Leopard 2“ pasirinkimui. Valstybės gynimo taryboje svarstytas principinės kariuomenės struktūros ir karių ribinių skaičių įstatymo pakeitimo projektas numato, kad pėstininkų divizija bus plėtojama steigiant naujus arba stiprinant esamus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus. Plėtojant Pėstininkų diviziją siūloma steigti naują karinį vienetą – Artilerijos pulką, o esamus karinius dalinius siūloma reorganizuoti:

Pirks 6 tarnybinius automobilius, iš jų tris – elektrinius?

Paskutinį rugsėjo ketvirtadienį planuojamas Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Šią savaitę numatyti Tarybos komitetų posėdžiai. Vietos politikai apsispręs ir dėl šių 2024 m. pirkinių. Svarstys, ar leisti 2024 m. Šilutės rajono savivaldybės administracijai teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti šešis lengvuosius tarnybinius automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, iš kurių tris elektrinius automobilius, vieną tarnybinį automobilį, turintį daugiau kaip 5 sėdimas vietas, tris traktoriaus savivartes priekabas, kurių keliamoji galia ne mažesnė nei 6 tonos, vieną traktorių bei vienuolika lengvųjų

Pirks du gaisrinius automobilius ir du autobusus mokykloms?

Šilutės rajono savivaldybės taryba gegužės mėnesio posėdyje svarstys, ar pirkti du gaisrinių automobilius, kurie tektų Šilutės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Žemaičių Naumiesčio ir Saugų ugniagesių komandoms. Primename, kad savivaldybei pavaldžios ugniagesių komandos turi itin senus gaisrinius automobilius, tai buvo akcentuota ir Tarybai pateiktoje praėjusių metų veiklos ataskaitoje. Tarybos nariams pateiktoje informacijoje nurodoma, kad kiekvienam gaisriniam automobiliui numatyta skirti ne daugiau kaip iki 55 000 eurų su pridėtinės vertės mokesčiu. Būtų atnaujintas Šilutės rajono priešgaisrinės tarnybos specialiųjų automobilių autoparkas, kuris reikalingas