Tag Archives: perduos

Bibliotekos nurašytas knygas galės perduoti jų pageidaujantiems

Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė pritarė Bibliotekų įstatymo pataisų projektui, sudarant galimybę, prieš atiduodant perdirbti nurašytas knygas, neatlygintinai perduoti jas fizinių ir juridinių asmenų nuosavybėn. Antrinė knygų ir kitų dokumentų atranka ir aktualumo netekusių dokumentų nurašymas yra vienas iš pagrindinių efektyvaus bibliotekų fondo valdymo proceso elementų, užtikrinančių būtiną fondo atnaujinimą. 2022 m. duomenimis, šalies bibliotekų fondą sudarė iš viso 47 351 871 fizinių vienetų dokumentas, iš jų – 42 095 021 spausdintų knygų. Per 2022 metus bibliotekos nurašė 2 150 131