Tag Archives: netekus

Jei netekote artimo, jums gali priklausyti jam neišmokėtos „Sodros“ išmokos

Mirus žmogui, jo artimieji ne tik gali kreiptis dėl finansinės paramos į savivaldybės socialinės paramos skyrių, gauti vienkartines ar periodines išmokas arba pensijas ir iš „Sodros“. Jei mirusiajam buvo skirtos „Sodros“ išmokos ar kompensacijos, tačiau jos jam dar nebuvo išmokėtos, išmokos atiteks paveldėtojams. Svarbu žinoti, kad šios išmokos neišmokamos paveldėtojams automatiškai. Įpėdiniai turėtų patys kreiptis į „Sodrą“ ir pateikti atitinkamą prašymą dėl išmokų išmokėjimo. Jei miręs žmogus buvo socialinio draudimo pensijos, vienišo asmens išmokos, šalpos išmokos ir valstybinės pensijos gavėjas