Tag Archives: neleido kasti durpių

Neleista vykdyti durpių gavybos Aukštumalos durpių telkinio dalyje

Aplinkos apsaugos agentūra 2024 m. kovo 27 d. priėmė sprendimą, kad UAB „Pamariukas“ planuojamas Šilutės r.  savivaldybės Aukštumalos durpių telkinio dalies naudojimas 42,23 ha plote neatitinka aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų ir gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, sukelti reikšmingų neigiamų padarinių Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, todėl neleistina pasirinktoje vietoje. Taip nutarė  išnagrinėjusi ir įvertinusi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, remdamasi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvadomis dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Durpių gavybos