Tag Archives: Mikalojus Daukša

Ko Mikalojus Daukša mums palinkėjo „Prakalboje į malonųjį skaitytoją“?

Vasario 3 d. minimos Mikalojaus Daukšos, kunigo, vieno iš lietuvių raštijos pradininkų, 495-osios gimimo metinės. Enciklopedijos mini, kad M. Daukša gimęs 1527 arba 1538 metais. Mirties data irgi įdomi sutapimu: 1613 m. vasario 16 d.   Spėjama, kad mokėsi viename iš Vakarų Europos universitetų. Buvo Krakių klebonas (1570–1572 m.), Žemaičių kapitulos kanauninkas (1572–1585 m.) bei oficiolas (1585–1592 m.). Nuo 1592 m. kunigavo Betygaloje. Žemaičių vyskupijos administratorius (1609–1610 m.). Mokėjo kelias kalbas, turėjo biblioteką, skelbė kontrreformacijos ir renesansinio humanizmo idėjas. Kovojo