Tag Archives: migracijos

Keičiasi migracijos paslaugų įkainiai

Vyriausybės posėdyje patvirtinti nauji valstybės rinkliavų, susijusių su migracijomis paslaugomis, dydžiai. Lietuvos Respublikos paso, asmens tapatybės kortelės, užsieniečiams išduodamų leidimų gyventi ir kitų dokumentų išdavimas ir keitimas, prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimas – šių paslaugų įkainiai didėja. Atsižvelgus  į tai, kad asmens tapatybės kortelė gali būti naudojama kaip elektroninio parašo priemonė, taip pat į klientų (ypač socialiai pažeidžiamų asmenų) lūkesčius, valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės išdavimą bendra tvarka didinama nežymiai – nuo 8,6 iki 10 Eur, t. y.