Tag Archives: litų

Vincas Kudirka ir 500 litų banknotai

Tai – įdomu. Pinigų muziejus nuolat skelbia su Lietuvos pinigais susijusių publikacijų. Pateikiame dar vieną. Lietuvoje jau 1990 m. buvo numatyta spausdinti 500 litų banknotus. Juos komponavo pinigų projektavimo grupės vadovas Raimondas Miknevičius. 1990 m. banknotas atspausdintas JAV „United States Banknote Corporation“ spaustuvėje, tačiau tuo metu toks didelis nominalas nebuvo reikalingas. 1991 m. laidos banknote buvo įdiegta nepakankamai apsaugos priemonių, todėl jis neišleistas į apyvartą. 2000 m. iš naujo susirūpinta 500 litų banknoto projektavimu. 1991 m. laidos banknoto projektas parengtas