Tag Archives: ligotumo

Parengta 65 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų ligotumo analizė

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro specialistai, bendradarbiaudami su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir dalyvaudami projekte, parengė 65 m. ir vyresnių gyventojų ligotumo pagrindinėmis lėtinėmis ligomis pokyčių 2018-2022 m. analizę. Atlikta analizė – tai tik viena iš numatytų projekto, kurio tikslas – įvertinti COVID-19 pandemijos poveikį Lietuvos 65 m. ir vyresnių gyventojų sveikatai ir gyvensenai ir parengti rekomendacijas dėl jų sveikatos stiprinimo, veiklų. Taip pat planuojama atlikti mokslinės literatūros apžvalgą apie COVID-19 pandemijos poveikį vyresnių gyventojų sveikatai ir gyvensenai, įvertinti mirtingumo