Tag Archives: Lietuvos vardo diena

Pasveikinkim vieni kitus Lietuvos vardo dienos proga!

2019 metais Lietuvos Respublikos Seimas kovo 9-ąją įtraukė į minėtinų Lietuvos datų sąrašą. Kovo 9-oji buvo paskelbta Lietuvos vardo diena. Lietuvos vardas pirmą kartą aptinkamas įrašytas Kvedlinburgo analuose. Juose rašoma, kad 1009 m. kovo 9-ąją, vykdamas krikštyti pagonių, Lietuvos pasienyje buvo nužudytas Šventasis Brunonas Bonifacas. Tad buvo nuspręsta kovo 9-ąją laikyti Lietuvos vardo diena. Seimas paskelbė Lietuvos vardo dieną Pasaulio istorinėje literatūroje yra nusistovėjusi tradicija metus skaičiuoti nuo pirmojo paminėjimo rašytiniame šaltinyje. Buvo iškilmingai paminėtas Lietuvos vardo tūkstantmetis, tačiau ši